Nieuwe regels verzekeringsplicht dga

De regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s worden vanaf 1 januari 2016 vernieuwd. Vanaf die datum moet u rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. 

Door wijzigingen van het bv-recht per 1 oktober 2012 sloten de criteria niet meer aan bij de nieuwe statutaire regelingen voor benoeming en ontslag van statutair bestuurders. Ook is de regeling vernieuwd vanwege ontwikkelingen in de jurisprudentie en geldt net als de huidige regeling alleen voor bestuurders die zijn ingeschreven in het handelsregister.

Het uitgangspunt is dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, als hij onder de feitelijke macht van de algemene vergadering valt. Beslissend daarvoor is of de dga op grond van de statutaire regeling kan besluiten over zijn ontslag.

Ook dga’s die met hun echtgenoot een beslissende stem hebben over hun ontslag, zijn niet verzekerd. In de nieuwe regeling is ook geregeld dat dga’s die met familieleden zo’n beslissende stem hebben, niet verzekerd zijn. Daarom zullen vanaf 1 januari 2016 méér dga’s niet meer verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekering dan onder de huidige regeling.

De regeling van nevengeschikte dga’s blijft van kracht. Dat zijn statutair bestuurders die formeel hun eigen ontslag niet tegen kunnen houden, maar een (nagenoeg) gelijk belang in de vennootschap hebben als de andere statutair bestuurders.

Check statuten

Kijk dit jaar de huidige statutaire regeling over de benoeming en ontslag van bestuurders na en of u in het handelsregister staat ingeschreven als statutair bestuurder. Waarschijnlijk hoeft het meerendeel van de statuten door deze nieuwe regels niet worden aangepast.

 

(Bron: Rsmniehelanceekooij)

Gratis informatie!

Gratis informatie

Brochure: Uw onderneming financieel en fiscaal onder controleVoorbeeld verkoopfactuur.Checklist ondernemerschap.

Uw naam*

Bedrijfsnaam*

Uw e-mail*

Uw telefoonnummer*

Maak uw keuze:

Updated: 31 juli 2015 — 07:33

Archief

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme