Maand: juli 2018

Fiscus wijst op nieuwe regels waardebepaling bedrijfswoning

Vanaf 20 juni 2018 geldt een aantal aangepaste regels rondom de waardering van een woning bij overbrenging van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. Deze aanpassingen zijn vastgelegd in een geactualiseerd besluit. Brengt een ondernemer een woning met ondergrond die behoort tot zijn ondernemingsvermogen, over naar zijn privévermogen, dan moet hij inkomstenbelasting betalen over het verschil tussen de waarde in […]

Innen erfbelasting alleen maar verder achterop

De achterstand in de inning van de erfbelasting is alleen maar groter geworden, terwijl het de bedoeling was die dit jaar in te lopen. De opbrengst zal daardoor voorlopig tegenvallen, meldt staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Snel verschafte nadere uitleg, nadat minister Wopke Hoekstra al voor de nieuwe problemen bij de geplaagde Belastingdienst had gewaarschuwd. De […]

Online factuurverwerking, is het wel veilig?

Bij het verwerken van facturen wordt met gevoelige informatie van klanten gewerkt via een website of per e-mail. Deze gegevens worden vaak gedeeld met een partner die de factuurverwerking voor een klant voor zijn rekening neemt. Toch is de beveiliging van die gegevens niet altijd op orde, blijkt uit de resultaten van www.internet.nl.   Is […]

Vof en vennoten afzonderlijk administratieplichtig

Een vof heeft een administratieplicht voor onder meer de omzetbelasting en de vennoten zijn als ondernemer administratieplichtig voor hun aangifte IB. Dit is een afzonderlijke administratieplicht. De schuld voor een onjuiste aangifte IB afschuiven naar de vof werkt dus niet. Een schroothandelaar voerde door de jaren heen in vof-verband een handel in oud ijzer. De administratie van […]

Opvolger Wet DBA: overleg met veldpartijen uitgesteld

Het overleg met vertegenwoordigers van zzp’ers, opdrachtgevers en andere veldpartijen over een opvolger van de Wet DBA is uitgesteld. Eerst vindt nu het overleg met de Kamer plaats en pas daarna kunnen de belangenorganisatie feedback geven. Eerder dit jaar kondigde de minister aan dat voor het zomerreces naar de Tweede Kamer een brief met de hoofdlijnen over […]

Sommige werkgevers zijn voor de premieberekening nooit klein geweest

Vaak zal een startende werkgever voor de heffing van de premie werknemersverzekeringen kwalificeren als een kleine werkgever. Toch is het mogelijke dat een bedrijf op grote schaal begint en meteen als grote werkgever kwalificeert. Premies werkgeversverzekeringen Werkgevers zijn verplicht de volgende premies voor de werknemersverzekeringen te betalen: premie Werkloosheidswet-Algemeen werkloosheidsfonds; de sectorpremie; premie Uitvoeringsfonds voor […]

Voor algemene heffingskorting telt vrijgesteld inkomen niet mee

Indien inkomen op grond van een unierechtelijke regel is vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing, dan mag dit inkomen volgens Hof Den Haag ook niet worden meegenomen bij de berekening van de algemene heffingskorting voor het overige, wel belaste inkomen. Gebeurt dit wel, dan wordt de betreffende belastingplichtige (indirect) toch getroffen door een nationale (progressieve) heffing. Een […]

Staatssecretaris trekt cassatie tegen BTW-aftrek afbouwende apotheker in

V.o.f. X exploiteerde een apotheek en was ondernemer voor de BTW. In november 2004 richtten de vennoten van X met vijf huisartsen de Vereniging Gezondheidscentrum op en werd afgesproken dat X de afbouwkosten van het gezondheidscentrum voor haar rekening zou nemen. Vanaf 1 juni 2006 huurde X 250 m2 bedrijfsruimte in een pand waar de […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme