Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), juridisch, lenen en schulden

Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?

Als u niets kunt aflossen of als uw schuldeisers meer terug willen krijgen dan u aanbiedt, is een zogeheten minnelijk akkoord of minnelijke schuldregeling onmogelijk. U kunt dan schuldsanering aanvragen. Een schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. Schuldsanering is wettelijk geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen. (NB. Er betaat ook een wet voor schuldsanering voor […]

Borgtocht versus Hoofdelijkheid: wat zijn de verschillen?

Naast de goederenrechtelijke zekerheden zoals het recht van pand en hypotheek, spelen persoonlijke zekerheden als borgtocht en hoofdelijkheid in de financieringspraktijk een steeds belangrijkere rol. Het zijn veelal banken die deze vorm van zekerheid verlangen. Borgtocht en Hoofdelijkheid zijn twee wezenlijk verschillende vormen van zekerheid. Toch zie je in de praktijk vaak dat de twee […]

Wat is een faillissement?

Wat is een faillissement? Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd. Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of […]

Zelf faillissement aanvragen zonder advocaat

Als een ondernemer niet meer in staat is zijn schulden te betalen, kan hij de rechtbank verzoeken om een faillietverklaring. Voor het indienen van dit verzoek heeft de ondernemer geen advocaat nodig. Dat meldt de overheidswebsite Antwoord voor Bedrijven. Om een faillietverklaring te krijgen is een formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ nodig. Dit online formulier staat […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme