Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), juridisch, ondernemingsrecht

Het verschil: stemrechtloze aandelen en certificaten

Voor een onderneming is het mogelijk om aandelen uit te geven waarbij het stemrecht (de zeggenschap) wordt losgekoppeld van het recht op winst (dividend). De onderneming kan dan kiezen voor het uitreiken van stemrechtloze aandelen of voor het verstrekken van certificaten. Wat zijn de verschillen bij de keuze voor stemrechtloze aandelen of certificaten? Aan de […]

Foutieve prognose van de franchisegever: aansprakelijkheid?

Een artikel in het Financieel Dagblad van 3 maart 2017 wees er op dat ruim de helft van de juridische conflicten tussen franchisegevers en franchisenemers gaat over voorspelde winsten en omzetten die niet uitkomen. In dergelijke conflicten is de franchisenemer van mening dat hij met rooskleurige prognoses en mooie verhalen is gelokt. Wanneer is er […]

Samenwerking: voorkomen is beter, dan genezen!

amenwerkingsverbanden tussen ondernemers ontstaan vaak spontaan en groeien verder uit. Vaak regelen partijen niets ‘op papier’, met alle gevolgen van dien als er problemen ontstaan in de samenwerking.   Ook al zie je op tegen het opstellen van een overeenkomst en de daarmee gemoeide kosten, een goed contract kan in de toekomst altijd zijn vruchten […]

Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt ellende bij conflict

Oefen je samen met een ander een bedrijf uit in de vorm van een B.V. en ben je samen aandeelhouder, al dan niet via een persoonlijke holding, dan is een aandeelhoudersovereenkomst een must. Essentieel daarbij zijn: de opname van een exitregeling, overnamerechten/-verplichtingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, wijze van bepaling van de waarde van de aandelen […]

Hoe kom ik van mijn (overtollige) BV af?

Deze vraag speelt regelmatig doordat bedrijven activiteiten verminderen, overdragen of stopzetten. Het in stand houden van een BV kost jaarlijks geld, ook als deze vrijwel leeg is, doordat de administratieve en fiscale verplichtingen nageleefd moeten worden. En dat is zonde als er geen concreet toekomstperspectief is.   Grofweg zijn er twee opties voor overtollige BV’s […]

Doe ook bij het pensioenfonds tijdig melding van betalingsonmacht als bestuurder van de BV!

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat bestuurders nalaten om tijdig betalingsonmacht van de vennootschap te melden bij het Bedrijfstakpensioenfonds, waardoor zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor niet betaalde pensioenpremies. Een bestuurder van een vennootschap is – onmiddellijk nadat het de bestuurder is gebleken dat de vennootschap niet tot betaling van pensioenpremies […]

Goede algemene voorwaarden: hier moet je op letten

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar het is wel enorm belangrijk om ze te hebben. Ook moet je ze actueel houden om te zorgen dat ze je als ondernemer optimaal beschermen. Ze kunnen voorkomen dat je onenigheid krijgt over de levering van een product of dienst, de betaling of garantie. Ik zet een aantal belangrijke […]

Verkoop van je onderneming zonder juridische narigheid!

De verkoop van je onderneming is een complex geheel met veel juridische aspecten. Hoe ziet zo’n verkooptraject er nu eigenlijk uit? Grofweg worden de volgende stappen doorlopen bij een overname: kennismaking en verkennende gesprekken; opstellen van een geheimhoudingsverklaring; samenstellen en verstrekken van een informatiememorandum; opstellen en ondertekenen van een intentieverklaring, ook wel letter of intent […]

Het belang van het vastleggen van onderlinge verhoudingen binnen een bv-structuur

Bent u ondernemer in een bv-structuur? Leg dan de onderlinge verhoudingen tussen ondernemer(s) en de vennootschap en tussen de vennootschappen onderling schriftelijk vast. In bijzondere situaties moet u hier nog alerter op zijn. Overeenkomsten legt u dus vast, maar in welke overeenkomsten? En welke bijzondere situaties bedoelen wij dan? Een overzicht. Drie belangrijke overeenkomsten Het […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme