Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, diversen

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor elke organisatie verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Heeft een organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst, dan mag dit ook de ondernemer zelf zijn. Maar wat doet een preventiemedewerker en […]

Hof oordeelt voor het eerst over gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling

Voor het eerst sinds de invoering van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling heeft een gerechtshof er uitspraak over gedaan. Voor de werkgever pakt deze uitspraak ongunstig uit: hij moet fikse naheffingsaanslagen betalen over aandelenopties die hij aan werknemers verstrekte. Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) speelt de gebruikelijkheidstoets (tool)een belangrijke rol. Die houdt namelijk in dat alleen […]

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

Per 1 januari 2018 is een aantal regels op SZW-terrein veranderd. Het ministerie van SZW geeft een overzicht van de nieuwe maatregelen. Arbeidsomstandigheden Sinds het begin van het nieuwe jaar gelden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. […]

EU-Hof kraakt ‘flitsfaillissement’, FNV juicht

Werknemers van een bedrijf dat via een zogenoemd flitsfaillissement een doorstart maakt, hebben net zo goed recht op bescherming als het personeel van een onderneming die op een normale manier wordt overgenomen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald. Volgens de Europese richtlijnen voor de overgang van een onderneming gaan de werknemers met […]

Handvatten om werknemers in het geval van een overtreding te controleren, daarop aan te spreken of zelfs te ontslaan.

Vertrouwen is goed, controle is beter. Deze veelgehoorde kreet geldt in grote mate ook voor uw werknemers. Want als werkgever wilt u uw werknemers natuurlijk kunnen controleren op zaken als: Welke websites bezoeken ze? Gebruiken ze de werktelefoon voor de juiste doeleinden? Vertonen ze onrechtmatig gedrag? De controle van werknemers is aan strenge regels gebonden, omdat […]

Geen overgangsrecht voor concurrentiebeding

Een kantonrechter heeft bij de beoordeling van een concurrentie- en relatiebeding – dat voor 1 januari 2015 was overeengekomen – besloten om af te wijken van het overgangsrecht. Hij schorste het beding, onder meer omdat een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang ontbrak. Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor het concurrentiebeding (en relatiebeding) veranderd. Dit […]

Boete voor bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten miv 2017

Bedrijven kunnen vanaf 2017 een boete krijgen als ze te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Het gaat om 5.000 euro per niet-ingevulde werkplek. Boete Bedrijven kunnen vanaf 2017 een boete krijgen als ze te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Het gaat om 5.000 euro per niet-ingevulde werkplek. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt […]

Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

De Wet Werk en Zekerheid zal, na instemming van de Eerste Kamer, ingaan op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat later in op 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Met welke belangrijke veranderingen moet je volgend jaar rekening houden? Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding Het is niet langer toegestaan om […]

Wijzigingen in tijdelijke contracten en ontslagrecht

Opeens is het snel gegaan met de wet die onder meer het ontslagrecht ingrijpend wijzigt. Vorige week werd de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid staan onder meer wijzigingen op het gebied van de ketenbepaling, […]

De belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht

Ondernemers die personeel in dienst hebben, krijgen vanaf volgend jaar met de nodige wijzigingen in het arbeidsrecht te maken. Dat gaat behoorlijk op de schop. Een overzicht van wat er – naar alle waarschijnlijkheid – gaat veranderen. 1. Nieuwe ziektewet Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme