Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, loon

Wob-verzoek toepassing gebruikelijkloonregeling

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het beleid van de belastingdienst bekendgemaakt inzake de toepassing van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. In het kader van de Wob zijn er drie documenten vrijgegeven, te weten: intranetpagina over gebruikelijk loon met standaardbrieven; handreiking gebruikelijk loon 2015; pagina’s over gebruikelijk loon […]

Gebruikelijk loon en loon uit vroegere dienstbetrekking

Een dga geniet zowel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als uit vroegere dienstbetrekking bij zijn bv en meent dat bij de vaststelling van het gebruikelijk loon met het loon uit vroegere dienstbetrekking rekening moet worden gehouden. Volgens Hof Den Bosch is dit onterecht: uit de wettekst volgt dat het fictief loon moet worden bepaald zonder rekening […]

Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen voor middellijk aandeelhoudster

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat uit de HR-jrurisprudentie volgt dat de aanwezigheid van een gezagsverhouding niet materieel, maar formeel moet worden getoetst. Belanghebbende, X bv, handelt in zeildoek en andere uitrusting voor vaartuigen. Haar aandelen worden gehouden door een holding, die ook de bestuurder van X bv is. De aandelen in de holding […]

Personeel in dienst met laag uurloon? Wanneer heb ik recht op het lage-inkomensvoordeel?

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 4 voorwaarden: De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. […]

Loon dga BV: Heeft afroommethode langste tijd gehad?

In artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 is geregeld hoe de hoogte van het gebruikelijke loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet worden bepaald. Eén van de manieren is een vergelijking van het loon van de dga met het loon van werknemers met de meest vergelijkbare dienstbetrekkingen. Bij de afroommethode, die in de rechtspraak tot […]

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn echter ook situaties waarin er geen werk wordt verricht, maar er toch sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Waarom is dat onderscheid van belang? Het standaard loon uit tegenwoordige dienstbetrekking bestaat uit het periodieke loon, […]

Pensioen telt niet mee voor gebruikelijk loon

Een pensioeninkomen van de eigen bv telt niet mee bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon. Een pensioenuitkering is geen vergoeding voor de werkzaamheden van de dga en hangt dus niet samen met het gebruikelijk loon. In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant draaide het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die al pensioen van […]

WGA Flex: belangrijk aandachtspunt voor ondernemingen

Op 1 januari 2017 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) in werking. Hiermee verdwijnt het onderscheid tussen de WGA voor vaste medewerkers en voor flexwerkers. Als werkgevers niet tijdig beslissen of zij eigenrisicodrager willen worden of blijven, keren zij voor al hun medewerkers voor minimaal drie jaar terug naar UWV. Voor werkgevers […]

Crisisheffing ook van toepassing bij slechte bedrijfsresultaten

De crisisheffing is inmiddels afgeschaft en de Hoge Raad heeft hem al goedgekeurd, maar houdt toch nog de gemoederen in de rechtspraak regelmatig bezig. Duidelijk is dat deze heffing als dusdanig onrechtvaardig ervaren dat het veel procedures heeft uitgelokt en de vraag bijna opkomt of hij onder aan de streep nu echt nog wat heeft […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme