Categorie: Nieuws

Afschaffing dividendbelasting definitief van tafel

Het kabinet heeft definitief besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Dat zei premier Mark Rutte maandag na coalitieoverleg. Tegen de maatregel was veel verzet. Het kabinet liet onlangs al weten de maatregel te heroverwegen. ,,We hebben gezocht naar een goed pakket voor bedrijfsleven dat meer draagkracht heeft”, zei de premier. Het bedrag van de […]

Fiscus beoordeelt massaal bezwaar box 3-heffing 2017

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd aan bezwaarmakers tegen de box 3-heffing 2017 waarin de dienst uitlegt welk bezwaar als ‘massaal bezwaar’ wordt aangewezen en welk bezwaar niet (en de bezwaarmaker nader moet motiveren). Alleen bezwaren die gaan over de vraag of de box 3-heffing een inbreuk is op het eigendomsrecht van de vermogende (‘strijdigheid met Europees recht’) […]

Overijsselse regeling voor startende ondernemers herzien én opnieuw open

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling voucherregeling startende ondernemers geheel herzien. Binnen de nieuwe opzet sluit de regeling aan op de Startversneller van Oost NL. Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidie voor coaching, training of opleiding ten behoeve van de verbetering van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Voor de eerste openstelling van de […]

Hoge Raad: recht op transitievergoeding bij urenvermindering

Moet een werknemer minder gaan werken na langdurige ziekte of gewijzigde bedrijfseconomische omstandigheden, dan heeft hij recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dit geldt ook als de werkgever en werknemer de urenvermindering in overleg afspreken, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. In de zaak ging het om een werkneemster van wie de arbeidsovereenkomst […]

Inspecteur maakt overtolligheid kasgelden niet aannemelijk

De vraag of een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen dan wel tot het privévermogen behoort, is afhankelijk van de wil van de ondernemer. Op de inspecteur rust daarom de bewijslast om aannemelijk te maken dat liquide middelen duurzaam overtollig zijn. Een advocaat werkte zelfstandig als ondernemer. In de loop der jaren had hij de in de […]

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting

Er staan grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven. Op weg naar ‘vlaktaks’ Met de tariefsaanpassing gaat het kabinet op weg naar […]

Kleineondernemersregeling herzien

De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens. Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Kleine ondernemersregeling De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in de btw betekent dat ondernemers die per […]

Maatregelen voor de dga in het Belastingplan 2019

De aangekondigde verhoging van het Box 2 tarief voor dga’s blijft beperkter dan in het Regeerakkoord werd aangekondigd. Het Box 2 tarief gaat in twee stappen omhoog naar 26,25% (ipv 27,3%) in 2020 en 26,9% (ipv 28,5%) in 2021. Dat is natuurlijk positief nieuws. Gekoppeld aan de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven in de komende […]

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek – versnelde afbouw

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelasting tarief in box 1. Per 1 januari 2019 is de hypotheekrente aftrekbaar tegen 49% (2018: 49,5%).   In de originele plannen van het kabinet zou de afbouw doorlopen tot de hypotheekrente […]

Fiscale aftrek monumentenpanden per 2019 omgezet in subsidieregeling

De minister van OCW heeft de brief “Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving” naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt ook ingegaan op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Bij de Tweede Kamer is een (aangehouden) wetsvoorstel aanhangig om de fiscale aftrek voor […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme