Groei

Om te kunnen overleven is een goede onderneming nodig die op een gezonde wijze groeit. De kosten stijgen immers elk jaar ook. Groei van de onderneming heeft zijn impact op bijvoorbeeld de financieringsbehoefte, maar ook op de interne organisatie en de cultuur van uw organisatie en allerhande thema’s.

Wij beschikken over tools om bijvoorbeeld de kwaliteit van uw interne organisatie te beoordelen. Groei heeft niet alleen zijn impact op de interne organisatie maar zeker ook zijn impact op de financieringsstructuur van uw onderneming. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van: kostenbegrotingen, liquiditeitsbegrotingen, geprog-nosticeerde balansen en advisering met betrekking tot welke actief op mijn balans financier ik met welke soort eigen of vreemd vermogen. Het is belangrijk om dit te weten zodat de onderneming niet voor liquiditeitsproblemen komt te staan in de toekomst.

Updated: 26 juli 2011 — 21:37