Nieuwe regels jaarverslaggeving zijn bekend

Bij het opstellen van het jaarverslag van uw onderneming moet u vanaf 1 januari 2012 de nieuwe Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gebruiken. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 13 september 2011 de nieuwe Richtlijnen gepubliceerd.

 

Bij het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming moet u voldoen aan de regels die in de wet zijn opgenomen. De Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving geven aan op welke wijze u de gegevens in de jaarrekening moet verwerken om aan deze wettelijke regels te voldoen. Hierbij maakt de Raad voor de Jaarverslaggeving een onderscheid tussen de grote/middelgrote rechtspersonen en de kleine rechtspersonen.

 

In de nieuwe Richtlijnen zijn aanpassingen aangebracht en zijn sommige regels verduidelijkt. Zo is een ontwerp-Richtlijn, waarbij u vastgoedbeleggingen niet meer mag verwerken volgens de bepalingen van de materiële vaste activa, omgezet in een Richtlijn. Daarnaast is verduidelijkt dat u in de jaarrekening geen informatie hoeft te geven over gebeurtenissen na balansdatum als die geen invloed hebben op de feitelijke situatie per balansdatum. U kunt alle wijzigingen vinden op de website van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 

Uw mening over de Richtlijnen

 

De Raad voor de Jaarverslaggeving is ook altijd geïnteresseerd in uw mening over de nieuwe Richtlijnen. U kunt dan ook uw reacties en commentaren op deze Richtlijnen tot 1 december 2011 per email zenden naar het volgende adres: rj@rjnet.nl. De Raad voor de Jaarverslaggeving zal deze commentaren gebruiken bij het vaststellen en wijzigen van definitieve Richtlijnen.

 

(Bron RJ 13 september 2011)