Maand: oktober 2011

Mijn afnemer betaalt niet / tips voor een incassoprocedure

Niet alle klanten betalen op tijd en sommige klanten betalen zelfs helemaal niet. Dan wordt het tijd voor de aanmaningen en herinneringen. Goede afspraken over debiteurenbeheer Maak een duidelijke afspraak vooraf over wat je gaat doen, hoeveel dit gaat kosten en wanneer het klaar is. Dit kan natuurlijk perfect met een offerte die je door […]

5 vragen en antwoorden over de AOV voor ZZP’ers

Bijna iedere ZZP’er komt voor het dilemma te staan. Het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De kosten zijn vrij hoog, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer u dan geen verzekering heeft, kan arbeidsongeschiktheid zelfs tot armoede leiden. Als ondernemer hoeft u in ieder geval niet op steun van de […]

Pensioenopbouw hoe zit dit in elkaar…

Een oudedagspensioen kan bestaan uit drie onderdelen: 1e pijlerAOW:  Iedereen heeft recht op dit basispensioen van de overheid. 2e pijler: Werknemerspensioen. Meestal betaalt u via uw werkgever zelf voor een deel mee aan de premie voor dit aanvullende pensioen. 3e pijler: Aanvullende regelingen. extra maatregelen om de oudedagsvoorziening aan te vullen, bijvoorbeeld in de vorm van […]

Hoe zet als startend ondernemer een boekhouding op?

Veel ondernemers vragen zich af hoe ze nu een goede administratie opzetten. Het opzetten van een goede administratie is van essentieel belang voor uw onderneming. Het tijdig en goed bijhouden van uw administratie levert u een beter inzicht op in de stand van zaken van uw onderneming. Bovendien kan het goed archiveren en voeren van uw admistratie/boekhouding […]

Welke eisen stelt de belastingdienst aan mijn administratie?

Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt. U kunt zo overzicht houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd beslissingen nemen. U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren. Ook moet uw administratie voldoen aan een aantal vereisten. De administratie vormt de basis van uw belastingaangiften. […]

Fiscus moet voortvarend te werk gaan

Bij het vaststellen van een navorderingsaanslag moet de Belastingdienst voortvarend te werk gaan. Dit geldt met name als sprake is van een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Breda. In deze zaak ging het om een man die bankrekeningen had in Luxemburg, maar daar niks over vermeldde in zijn […]

Wijziging overgangsregeling levensloop en werkbonus

In de tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2012 staat een nadere uitwerking van de overgangsregeling levensloop en werkbonus. De overgangsregeling van de levensloopregeling wordt ten opzichte van het wetsvoorstel op de volgende punten aangepast: In het wetsvoorstel is uitgegaan van een leeftijdgrens voor deelname aan de overgangsregeling vanaf 2013. Deze leeftijdgrens wordt losgelaten. […]

Hoe kan ik Nederlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?

U kunt een in Nederland afgegeven document ter legalisatie aanbieden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Welke stappen u moet volgen om een Nederlands document te legaliseren voor gebruik in het buitenland, hangt af van het soort document. De volgende drie stappen zijn mogelijk:Directe legalisatie of meerdere legalisaties, Legalisatie door ambassade of consulaat, Legalisatiebalie […]

Nieuwe fiscale Research & Development Aftrek

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I) werkt aan een nieuwe fiscale regeling voor innovatie: de Research en Development aftrek (RDA). Vpb-aftrek Deze RDA regeling zou bestaan uit 2 onderdelen: RDA: een dubbele vpb-aftrek voor R&D-investeringen in bedrijfsmiddelen en de R&D-exploitatiekosten; RDA+: een driedubbele vpb-aftrek voor R&D-activiteiten die zijn uitbesteed aan […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme