Ontvang nog loonkostensubsidie door voor 1 januari een WW-er in dienst te nemen

Als u overweegt om een medewerker aan te nemen die al minimaal een jaar een WW-uitkering ontvangt, kunt u deze medewerker beter vóór 31 december 2011 een contract aanbieden. Per 1 januari 2012 vervalt namelijk de loonkostensubsidie voor werknemers in een uitkeringssituatie. Deze regeling houdt in dat, als u aan de voorwaarden voldoet, u bij een fulltime dienstverband een jaar lang de helft van het minimumloon vergoed kunt krijgen.

De voorwaarde om voor loonkostensubsidie in aanmerking te komen, is dat u de werknemer een jaarcontract aanbiedt en van plan bent om dat daarna nog met minstens een halfjaar te verlengen. De loonkostensubsidie bedraagt bij een fulltime dienstverband 50% van het minimumloon en duurt één jaar. De aanvraag moet u uiterlijk drie maanden nadat de werknemer in dienst is getreden bij UWV indienen. Voor werknemers tot 50 jaar die – vóórdat ze bij uw non-profit in dienst kwamen – een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hadden, kunt u op dit moment bij UWV loonkostensubsidie aanvragen. Ook als uw nieuwe werknemer al langer dan een jaar een volledige WW-uitkering had, kunt u deze tegemoetkoming onder voorwaarden krijgen.

(Bron: Bestuur Rendement 2-12-2012)

Premiekorting voor werknemers ouder dan 50 jaar

Omdat de regeling stopt, komen werknemers die op of na 1 januari 2012 voor uw organisatie gaan werken, niet meer voor deze loonkostensubsidie in aanmerking. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen en op 31 december 2011 in dienst treden nog wel. Uw aanvraag moet dan vóór 1 april 2012 bij UWV binnen zijn. Voor werknemers van 50 jaar of ouder geldt de loonkostensubsidie niet. Voor deze
werknemers kunt u mogelijk premiekorting oudere werknemers krijgen. Daarvoor komt u (ook in 2012) in aanmerking als u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die 50 jaar of ouder is of een werknemer in dienst houdt die 62 jaar of ouder is.

Updated: 10 december 2011 — 14:09