Belastingrente is de nieuwe heffingsrente

12 december 2011 – De Belastingdienst gaat de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Belangrijke wijziging is dat de fiscus pas rente gaat rekenen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Uw onderneming komt dus minder snel in aanraking met deze belastingrente. Daarnaast zal de hoogte van deze rente afhankelijk zijn van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten. Gelukkig kan uw onderneming nog even wennen, want de nieuwe rente geldt pas vanaf 2013 voor de aangifte over 2012 en latere jaren.

De Belastingdienst zal dus geen rente meer vergoeden als de teruggave plaatsvindt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Dit is dus 1 juli na afloop van het kalenderjaar. Uw onderneming ontvangt dus niet standaard meer rente van de fiscus vanaf 1 januari na het kalenderjaar zoals dat nu het geval is. Bij de nieuwe regeling zal de fiscus meestal de aangifte kunnen afronden zonder belastingrente in rekening te brengen. Daarnaast sluit de Belastingsdienst voor de hoogte van de belastingrente aan bij de niet-handelstransacties voor consumenten die op dit moment 4% is. Hoe werkt deze nieuwe regeling nu in de praktijk?

Berekening belastingrente

Stel dat uw onderneming op 15 maart 2012 een voorlopige aanslag over 2012 ontvangt met een te betalen bedrag van € 80.000. Dit is dan zonder belastingrente, omdat de aanslag voor 1 juli 2013 is opgelegd. Op 1 maart 2013 vraagt uw onderneming uitstel voor het indienen van de aangifte tot 1 november 2013 en daarnaast doet u een schatting van het inkomen voor 2012 voor een bedrag van € 100.000. De fiscus gaat akkoord met het uitstel en uw onderneming ontvangt op 1 mei 2013 een herziening van de voorlopige aanslag met een verhoging van € 20.000. Ook nu staat er geen belastingrente op de aanslag, omdat de voorlopige aanslag is opgelegd voor 1 juli 2013. Uiteindelijk doet uw onderneming op 1 oktober 2013 aangifte. Uit de aangifte blijkt dat u een bedrag van € 150.000 aan belasting moet betalen. De voorlopige aanslagen mag u daarop in mindering brengen, waardoor een bedrag van € 50.000 aan belasting resteert. Uw onderneming ontvangt hiervoor op 1 november 2013 een nieuwe voorlopige aanslag. De fiscus rekent dan wel een belastingrente over de periode 1 juli 2013 tot en met 1 november 2013 plus zes weken (dit is de betalingstermijn), dus tot 13 december 2013. Op 1 juni 2014 ontvangt uw onderneming de definitieve aanslag met een correctie op de aangifte. De uiteindelijke belastingschuld bedraagt € 175.000. Uw onderneming moet dan nog € 25.000 belasting betalen. De belastingrente rekent de Belastingdienst dan over de periode 1 juli 2013 tot en met 1 juni 2014 plus zes weken voor de betalingstermijn, dus tot 13 juli 2014. De fiscus rekent dus minder snel belastingrente! Vragen over belastingrente of andere fiscale zaken. Wij helpen u graag verder. Mail ons
Bron: Financieel Rendement