Wijzigingen sociale verzekeringen en belastingen 2012, belastingtarieven 2012

Lees hier de nieuwe belastingtarien voor 2012

Lees hier de wijzigingen in de sociale verzekeringen voor 2012

Lees hier een opsomming van de belangrijkste wijzingen voor belastingen in 2012

14 januari 2012 update:

Het overzicht van wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2012 is op enkele onderdelen aangepast. (Deze wijzigingen zijn niet doorgevoerd in de orginele tekst van bovenstaande documenten) In paragraaf 1.15 is de zin “Per bedrijfsmiddel kan niet meer dan 25 miljoen euro willekeurig worden afgeschreven” vervangen door “In totaal kan voor niet meer dan 25 miljoen euro aan investeringen willekeurig worden afgeschreven.” In paragraaf 1.16.3 is de zin “Per bedrijfsmiddel kan niet meer dan 25 miljoen euro in aanmerking worden genomen”vervangen door “In totaal kan voor niet meer dan 25 miljoen euro aan investeringen willekeurig worden afgeschreven.”

In paragraaf 2.6.3 worden onjuiste normbedragen genoemd voor consumpties tijdens werktijd. Deze moeten zijn 2,75 euro (normbedrag per week) en 0,55 euro (normbedrag per dag). In paragraaf 7.1 is in de tabel tarieven 2011 per abuis het tarief van 2010 opgenomen. Het tarief van 2011 is 25 procent (i.p.v. 25,5 procent). Deze wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het overzicht en in het dossier belastingtarieven.

(Belastingtijdvak: 2012, eindejaarsbericht 2012)

Updated: 24 december 2011 — 14:11