Vorstverlet vanuit de WW

Door het winterse weer kunnen veel werknemers in voornamelijk de bouw en aanverwante sectoren momenteel niet werken. Is het mogelijk dat uw werknemers recht hebben op vorstverlet vanuit de WW?

Risicosfeer
Het vriest op dit moment behoorlijk hard en naar het zich laat aanzien, houd het koude weer nog wel een tijdje aan. Leuk voor de schaatsliefhebbers en de leveranciers van aardgas, maar minder aangenaam voor werknemers die buiten aan het werk zijn en hun werkgevers.
Voor werknemers is het door de combinatie van de wind en de lage temperatuur gewoon te koud om te kunnen werken, terwijl werkgevers het salaris voor de werknemers toch moeten doorbetalen. Het koude weer ligt immers in de risicosfeer van de werkgever.
Zonder cao bestaat er in ieder geval geen mogelijkheid tot een beroep op een WW-uitkering wegens de vorst.

Soms wel recht op WW-uitkering
Een aantal sectoren kent echter een regeling, waarbij de werknemers toch recht kunnen hebben op een WW-uitkering, als er vanwege de vorst niet gewerkt kan worden. Een mogelijk beroep op deze regeling dient in ieder geval opgenomen te zijn in de cao die op uw onderneming van toepassing is. Of u van deze cao gebruik kunt maken, hangt af van de vraag of u lid bent van de branchevereniging of van de vraag of de cao op dit moment algemeen verbindend verklaard. Met andere woorden, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit genomen, waardoor een cao ook wordt opgelegd aan werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten.
De cao’s kennen ieder voor zich namelijk verschillende (aanvullende) voorwaarden, voordat u een beroep kunt doen op een vervangende WW-uitkering. Zo kent de cao voor de bouwnijverheid bijvoorbeeld 22 wachtdagen.
Valt uw bedrijf bijvoorbeeld onder de cao Hellende Daken, Riet- en Leidekkers of onder de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf (o.a. loodgieters), dan zijn er geen wachtdagen. Elke cao kent dus een eigen regeling.

De volgende cao’s kennen in ieder geval een regeling op het gebied van het vorstverlet:

– cao ABU-NBBU voor Uitzendkrachten
– cao Afbouw
– cao Beroepsgoederenvervoer
– cao Betonproductenindustrie
– cao Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingen
– cao Bouwnijverheid
– cao Hellende daken, Riet- en Leidekkers
– cao Houthandel
– cao Metaal en Techniek
– cao Metaalelektro
– cao Mortel en Morteltransport
– cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Wij adviseren u dan ook om te controleren of op uw onderneming een cao van toepassing is, waarin een regeling rond de vorstverlet is opgenomen en of u hierop een beroep zou kunnen doen op.

Bron: Bestuur Rendement