Bericht gehad om geen aangifte te doen over 2011? Kijk toch even kritisch naar uw situatie

Bepaalde belastingplichtigen kunnen van de belastingdienst een bericht krijgen dat ze voor 2011 geen aangifte hoeven te doen. De belasting kan echter niet geheel op de hoogte zijn van mogelijke aftrekposten van andere omstandigheden die kunnen gelden in uw situatie. Indien dan niet even goed uw situatie te controleren kunt u belastingteruggave mislopen..

Dit kan bijvoorbeeld als uw situatie ten opzichte van vorig jaar is veranderd waarbij u nu wel een beroep kunt doen op bepaalde aftrekposten. Ook kan het zijn dat u recht heeft op bepaalde heffingskortingen. Om voor de heffingskortingen in aanmerking te komen, moet u de aangifte Inkomstenbelasting invullen. Het is daarom altijd raadzaam om aangifte Inkomstenbelasting te doen. Soms kan het ook zijn dat de belastingdienst ervan uitgaat dat u resultaat uit overige werkzaamheden heeft, terwijl u in werkelijkheid ondernemer bent en voldoet aan het uren criterium en dan recht heeft op de ondernemersaftrekken zoals bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek.

Twijfelt u over uw situatie neem gerust contact via info@ambitions.nu.

Updated: 25 februari 2012 — 11:47