Maand: februari 2012

Dit mag u aftrekken per 1 januari 2012

Voor ondernemers zijn er diverse aftrekposten. Als eerste de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de Mkb-vrijstelling. Daarnaast is er de investeringsaftrek, bestaande uit de kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, miliueu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling. In dit overzicht vindt u de voorwaarden en de bedragen voor 2012. De ondernemersaftrek De ondernemersaftrek bestaat uit: […]

Actuele aanpassingen in de autobelastingen 2012

Onderwerpen die aan de orde komen: Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak, Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn, Overgangsregeling voor huidige (zeer) zuinige auto’s, Nieuw regime elektrische auto’s 2014 Alternatief voor rittenregistratie bestelauto’s ondernemers, Aanscherping BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s Overzicht BPM-heffing 2011-2015 voor gangbare auto’s, Vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s vervalt Kortingsregeling […]

Afwikkeling nalatenschap

Wettelijk erfrecht van toepassing? Let op termijn van drie maanden! Indien de overledene geen testament had dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Sinds 1 januari 2003 is de wettelijke verdeling dan van kracht voor gehuwden en de kinderen. Kort gezegd houdt dit in dat de langstlevende alles krijgt en de kinderen slechts een niet-opeisbare […]

De waarde van een kapitaalverzekering in de aangifte IB 2011

Hoe moet iemand de belaste waarde van een kapitaalverzekering in box 3 verwerken in de aangifte inkomstenbelasting over 2011? Het gaat om een persoon die een waarde-opgave krijgt van de verzekeraar van een kapitaalverzekering per 1 januari 2011. Kapitaalverzekeringen die niet zijn aangemerkt als kapitaalverzekering eigen woning (KEW) worden in beginsel aangemerkt als bezitting in […]

Zakelijk belang blijft essentieel voor onbelaste lunch

Een gratis lunch voor werknemers kan alleen als het zakelijk belang kan worden aangetoond. Is dit niet het geval dan is de vergoeding of verstrekking belast, zo leert een rechtszaak die speelt voor de rechtbank in Haarlem. Gezamelijke lunches Tussen de middag samen eten. Dat is goed voor de teamgeest, maar ook voor het bedrijf. […]

Op zoek naar een branchevereniging? Hieronder een alfabetische lijst

Overzicht van alle brancheverenigingen (zoek de branchevereniging op dmv ctrl en f gelijk in te toetsen): A   * AVM, aannemers Vereniging Metselwerken * AB-FAB, Algemeen Prefab / Absolutely Prefabulous * ActiZ, organisatie van zorgondernemers * ADN, AGF Detailhandel Nederland * Aedes, vereniging van woningcorporaties * ACN, Air Cargo Netherlands * ABHB, Algemene Belangenvereniging voor […]

Stamrecht of afkoopsom voor personeel kan fiscaal onvoordelig uitpakken

De Belastingdienstpensioensite heeft op 25 januari 2012 een handreiking gederfd of te derven loon gepubliceerd (versie 10 januari 2012). In de praktijk komen stamrechten ter vervanging van gederfd of te derven loon bij ontslag steeds vaker voor, ook bij werknemers met de pensioendatum in zicht. Het gaat dan om de aanspraken op periodieke uitkeringen als […]

Belastingteruggave voor de omzetbelasting, BTW door middel van de kleine ondernemersregeling

De kleine-ondernemersregeling in de btw, omzetbelasting leidt nogal eens tot vragen. De Belastingdienst zette er een aantal op een rij. Vraag 1: Wanneer een ondernemer twee bedrijven heeft, hoe moet de kleine-ondernemersregeling voor de BTW, omzetbelasting dan worden toegepast? Antwoord: De kleine-ondernemersregeling voor de omzetbelasting, BTW geldt per ondernemer. Wanneer een ondernemer twee filialen heeft […]

Proeftijd is niet rechtsgeldig tot stand gekomen

Een werkgever bevestigt de indiensttreding van werknemer B in een brief. In diezelfde brief aan B vermeldt de werkgever dat de eerste maand geldt als proeftijd. In deze proeftijd wil de werkgever B ontslaan. Maar is er tussen partijen wel een geldige proeftijd overeengekomen door middel van de brief? Het Hof oordeelt dat niet aan […]

Wanneer moet ik mijn aangifte BTW, omzetbelasting doen?

De meest voorkomende periodes om aangifte omzetbelasting/BTW te doen zijn jaaraangifte, kwartaalaangifte of jaaraangifte. Indien je voor de omzetbelasting/BTW jaaraangifte hoeft dan doe je jaarlijks achteraf aangifte per kalenderjaar. Je hebt dan vanaf 1 januari tot en met 31 januari van het jaar op tijd om aangifte te doen en als je BTW/omzetbelasting moet betalen […]