Ik heb een klacht over mijn bank. Wat kan ik doen?

Bent u ontevreden over een bank, een verzekeraar of een andere financiële onderneming? Dan kunt u een klacht indienen Hieronder beschrijven wij hoe u dat het beste doet. 

Stap 1 Schrijf in een brief duidelijk wat uw klacht is en wat u verwacht van de financiële onderneming. Zorg daarbij voor een goede onderbouwing van uw klacht!

 Stap 2 Bent u ontevreden met de klachtafhandeling van de financiële onderneming of krijgt u geen reactie? Meld dan uw klacht binnen drie maanden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, www.kifid.nl

 Stap 3 Als het Kifid uw klacht niet kan behandelen, kunt u naar de rechter stappen. 

Stap 4 Ga bij elke stap na wat de procedures en voorwaarden zijn. Waarmee moet u rekening houden? 

Stap 5 Stuur altijd een kopie van uw klacht naar het Meldpunt Financiële Markten. Want zo kan de AFM eventueel maatregelen nemen en daarmee meer soortgelijke problemen voorkomen.

(Bron: AFM)

Updated: 30 maart 2012 — 17:06