Overdrachtsbelasting en NHG wijzigen per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 veranderen het percentage van de overdrachtsbelasting en de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Onderstaand lees je wat dit inhoudt en welke gevolgen dit heeft.

Overdrachtsbelasting van 2% naar 6%

Overdrachtsbelasting ben je verschuldigd op het moment dat je je huis daadwerkelijk koopt, oftewel de sleutels van jouw huis krijgt. Dit is het moment dat je de transportakte tekent bij de notaris. Deze belasting bedraagt tot 1 juli 2012 2%. De koper betaalt deze belasting. Voor een nieuwbouwhuis is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Krijg je de sleutels van je nieuwe woning na 1 juli 2012 of later, dan zoals het er nu naar uit ziet, betaal je 6%.
Wat zijn de gevolgen? Ontvang je uiterlijk 30 juni 2012 de sleutel van je nieuwe woning, met een waarde van bijvoorbeeld 200.000 euro, dan bedraagt de overdrachtsbelasting 4000 euro. Ontvang je de sleutel 1 juli 2012 of later, dan stijgt de overdrachtsbelasting. Je betaalt dan 6% van 200.000 euro is 12.000 euro. Dit is een verschil van 8.000 euro dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor een verbouwing, het bieden op een duurdere woning of lagere woonlasten.

Ambitions.nu (28 april 2012): Inmiddels is er tussen de partijen VVD, CDA, D66, Christenunie en Groenlinks een akkoord bereikt. Onderdeel van dit akkoord is dat voorgenomen wordt om de overdrachtsbelasting toch op 2% te houden. Het akkoord betreft op dit moment echter een hoofdlijnen akkoord wat nog nader uitgewerkt zal moeten worden. 

Kostengrens NHG wijzigt

Wanneer je een hypotheek met NHG afsluit, betaal je een lagere hypotheekrente. Die rentekorting kan oplopen tot 0,8%. Dat kan vele euro’s per maand schelen. NHG is mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van je woning. Verder houdt NHG in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van het geleende bedrag aan de geldverstrekker. Mocht je door omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, dan wordt de woning verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen, betaalt het Waarborgfonds het verschil aan de geldverstrekker. Onder voorwaarden wordt de schuld die je hierdoor bij het Waarborgfonds krijgt kwijt gescholden.
Tot 1 juli 2012 geldt bij aankopen de huidige NHG kostengrens van 350.000 euro. Vanaf 1 juli 2012 wordt de NHG-grens bij aankopen stapsgewijs verlaagd naar 265.000 euro. Onderstaand staan de stappen:

  • Tot 1 juli 2012 350.000 euro
  • 1 juli 2012 – 1 juli 2013 320.000 euro
  • 1 juli 2013 – 1 juli 2014 290.000 euro
  • Vanaf 1 juli 2014 265.000 euro

Wat zijn de gevolgen? Rekenvoorbeeld: Je koopt vóór 1 juli 2012 een bestaande of nieuwbouwwoning met een koopsom van 324.074 euro. Je totale hypotheek is 350.000 euro. Je kunt bij deze koopsom nu nog profiteren van het rentevoordeel dat NHG hypotheken bieden. Dit voordeel kan oplopen tot 0,8%.

Koopsom bestaande / nieuwbouwwoning: 324.074 euro
Totaal hypotheekbedrag voor bestaande / nieuwbouwwoning: 350.000 euro

Vanaf 1 juli 2012 kun je als je wilt profiteren van de NHG rentekorting een bestaande woning met een maximale koopsom van 285.714 euro of een nieuwbouwwoning met een maximale koopsom van 296.296 euro kopen. In beide gevallen is je totale hypotheek dan maximaal 320.000 euro.

Koopsom bestaande woning: 285.714 euro
Totaal hypotheekbedrag voor bestaande woning: 320.000 euro
Koopsom nieuwbouwwoning: 296.296 euro
Totaal hypotheekbedrag voor nieuwbouwwoning: 320.000 euro

 

Profiteer tot 1 juli 2012 van de verlaagde overdrachtsbelasting en de ruimere NHG

Heb je koopplannen? Sluit dan je hypotheek af vóór 1 juli! Dan profiteer je nog van de verlaagde overdrachtsbelasting en val je binnen de ruimere NHG regeling.

(Bron: De Hypotheker)

Updated: 21 april 2012 — 10:46