Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakket

In een nieuwsbericht van 11 juli 2012 laat de rijksoverheid weten dat de overdrachtsbelasting structureel op 2 procent blijft. Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober verhoogd van 19 naar 21 procent. En de btw op podiumkunsten wordt verlaagd van 19 naar 6 procent. Dat zijn enkele maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarmee de Eerste Kamer gisteren in meerderheid akkoord is gegaan. Daarmee is de bulk van de fiscale maatregelen uit het akkoord, in mei gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, geregeld.

Fiscale crisispakket

In het fiscale crisispakket is verder onder andere een aanpassing in de aftrek van deelnemingsrente opgenomen, net als een vergroeningspakket en een wijziging van de accijnzen voor alcohol en tabak.

Budgettaire opbrengst

Van de budgettaire opbrengst van ruim €4 miljard, wordt komend jaar €1,5 miljard ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de totale opbrengst uit de btw-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting.

Andere fiscale maatregelen

De rest van de fiscale maatregelen wordt geregeld in separate wetsvoorstellen. Zoals eerder gecommuniceerd wordt het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer uitgewerkt in het Belastingplan 2013, net als de maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en een verhuurdersheffing.

Bron: rijksoverheid

Updated: 14 juli 2012 — 11:15