Extra eindheffing hoge lonen niet te ontlopen

Voor werknemers met een jaarloon van meer dan € 150.000 moet u in 2013 eenmalig een extra crisisheffing betalen. Het ontlopen van deze pseudo-eindheffing zal niet lukken.

Pseudo-eindheffing

Eén van de bezuinigingsmaatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de eenmalige pseudo-eindheffing van 16% op lonen die in 2012 boven € 150.000 per jaar uitkomen. Voor de Tweede Kamer hiermee akkoord ging, is er een algemene maatregel van bestuur aan het voorstel toegevoegd. Hierdoor kan de ministerraad zonder tussenkomst van de Eerste en Tweede Kamer wijzigingen in deze wet  doorvoeren.

Algemene maatregel van bestuur

Weekers wil met deze algemene maatregel van bestuur voorkomen dat werkgevers in 2013 de pseudo-eindheffing over hoog loon ontlopen. Dit kan een werkgever bijvoorbeeld doen door een werknemer (gedeeltelijk) op zzp-basis te laten werken. Zijn inkomsten zijn dan (voor een deel) geen loon, maar resultaat uit  overige werkzaamheden. Hierdoor overschrijdt de werknemer de loongrens voor de pseudo-eindheffing niet.

Geen goedkeuring

Door nadere regels snel vast te kunnen leggen – zonder dat de Eerste en Tweede Kamer ze eerst moeten goedkeuren – kan zo’n constructie in de kiem worden gesmoord. Zo nodig kan de ministerraad bijvoorbeeld snel in de wet opnemen dat ook inkomsten uit zzp-contracten meetellen voor het loon dat bepaalt of de  werkgever de pseudo-eindheffing moet betalen.

Excessieve vertrekbonussen

Overigens gaat u ook extra betalen voor excessieve vertrekbonussen; in 2013 moet u 75% eindheffing toepassen over het deel van de vertrekbonus dat meer is dan € 531.000. Deze eindheffing op extravagante vertrekbonussen is nu nog 30%.

Bron: Salaris Rendement

Updated: 18 juli 2012 — 15:08