Tip: Geen erfbelasting bij uitkering overlijdensrisicoverzekering

Er is een manier om erfbelasting te voorkomen wanneer een vader op zijn leven een overlijdensrisicoverzekering afsluit ten gunste van een jong kind.

Hoofdregel is dat over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering erfbelasting moet worden betaald. Erfbelasting is echter niet verschuldigd voor zover voor de verkrijging van de uitkering niets uit het vermogen van de erflater is onttrokken.

Voor de vraag of iets uit het vermogen van in dit geval de vader is onttrokken, wordt gekeken naar wie volgens de polis de premie verschuldigd is. Dit hoeft niet altijd de verzekeringnemer te zijn. Het is mogelijk om uitdrukkelijk iemand anders dan de verzekeringnemer aan te wijzen als premieverschuldigde.

In dit geval kan de vader zijn dochter van 7 jaar bijvoorbeeld aanwijzen als premieverschuldigde. Het zal echter duidelijk zijn dat, gezien de leeftijd van de dochter, de dochter niet zelf de premies kan betalen. Maar dat is ook niet nodig. Als vader verzekeringnemer is, kan hij de premies betalen. Elke premiebetaling is dan een schenking aan de dochter. Vader voldoet immers een schuld die de dochter heeft. Over deze schenking is in beginsel schenkbelasting verschuldigd, maar schenkingen aan kinderen zijn tot een bedrag van € 5.030 (bedrag 2012) vrijgesteld van schenkbelasting.

Om ervoor te zorgen dat de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering onbelast kan worden genoten, kan de polis dus als volgt worden opgemaakt, waarbij van belang is dat de premieverschuldigde een ander is dan de verzekerde:

  • Premieverschuldigde: Dochter
  • Verzekeringnemer: Vader
  • Verzekerde: Vader
  • Begunstigde: Dochter

[Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden]

Updated: 7 september 2012 — 12:00