Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers.

Belastingvoordeel voor werkgevers

Werkgevers kunnen een deel van de kosten en premies die zij voor de werknemer in opleiding betalen, aftrekken van de belasting. Zij kunnen gebruikmaken van de fiscale Regeling WVA-onderwijs.

Belastingvoordeel voor werknemers

Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om kosten als lesgeld en de aanschaf van studieboeken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgevers kunnen werknemers die een opleiding willen volgen tegemoet komen. Bijvoorbeeld door de opleiding te betalen of door betaald verlof te geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via de cao afspraken gemaakt met  Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.

Regeling voor moeilijk plaatsbare deelnemers aan stages

Via de Regeling stagebox beroepsonderwijs stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar aan mbo-instellingen, kenniscentra en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met dit geld kunnen deze organisaties zorgen voor extra stageplaatsen voor moeilijk plaatsbare leerlingen uit het beroepsonderwijs. Ook is intensieve stagebegeleiding mogelijk.

Vanaf 2013 gaat de stagebox deel uitmaken van de prestatiebox. De Rijksoverheid heeft deze prestatiebox ingevoerd om individuele resultaatafspraken met instellingen te kunnen maken.

(Bron: Overheid)

Updated: 15 oktober 2012 — 15:20