5 vragen en antwoorden over de BTW-aangifte

Wie ondernemer is en omzet maakt, moet in de meeste gevallen rekening houden met de omzetbelasting. Deze belastingvorm wordt ook wel BTW genoemd,  voluit Belasting over de Toegevoegde Waarde. De BTW wil bij starters echter nog wel eens voor verwarring zorgen. In dit artikel beantwoorden we daarom een paar veelgestelde vragen over deze typische aangifte voor ondernemers: 5 vragen en antwoorden over de BTW-aangifte.

1. Hoe weet ik of ik BTW moet afdragen?

Dat hoeft u zelf niet te beslissen: het is aan de Belastingdienst om te bepalen of u BTW-plichtig bent. Nadat u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en uw gegevens zijn doorgegeven aan de Belastingdienst, ontvangt u van de fiscus een brief waarin u wel of niet wordt beschouwd als ondernemer voor de BTW. Zo ja, dan vindt u in deze brief nadere informatie over de omzetbelasting en hoe en wanneer u BTW-aangifte moet doen.

Let op: er zijn een aantal branches en activiteiten waarbij u kunt worden vrijgesteld van BTW. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u begrafenisondernemer bent, maar ook wanneer u als freelance tekstschrijver strikt inhoudelijke bijdragen levert aan een tijdschrift, website of ander medium. Zoals gezegd is het aan de Belastingdienst om dit voor uw situatie te bepalen. Als u bent vrijgesteld van BTW, mag u dus geen BTW op uw facturen vermelden. Heeft u zowel vrijgestelde als belaste omzet? Dan splitst u deze in uw administratie. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst onder Vrijgestelde goederen of diensten leveren.

2. Welk BTW-tarief moet ik hanteren?

Er gelden verschillende tarieven voor bepaalde soorten of diensten. Het is uiteraard de bedoeling dat u voor uw dienst of product de juiste vorm hanteert. Het gaat om de volgende drie tarieven:

  • Het algemene BTW-tarief van 21 procent: dit tarief geldt voor alle voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn en niet onder het 6- of 0 procent-tarief vallen.
  • Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent: er is een beperkt aantal goederen waarvoor u het verlaagde tarief van 6 procent BTW mag hanteren, waaronder voedingsmiddelen, geneesmiddelen en hulpmiddelen en boeken en periodieken. Ook sommige diensten komen in aanmerking voor het verlaagde tarief, zoals diensten van kappers en het bieden van kampeergelegenheid. Een overzicht vind u op de website van de belastingdienst.
  • Het BTW-tarief van 0 procent: exporteert u goederen en slaat u deze op in een douane-entrepot? Dan moet u het 0 procent-tarief hanteren en geen BTW in rekening brengen. Op de factuur vermeldt u in dat geval ‘0% BTW’. De BTW die u betaalt over uw uitgaven, kunt u wel aftrekken als voorbelasting.

3. Hoe moet ik mijn aangifte indienen?

Startende ondernemers hoeven hiervoor in eerste instantie niets te doen. De Belastingdienst stuurt u namelijk de eerste BTW-aangifte toe, digitaal of per post. Op dit formulier moet u de BTW aangeven over de periode waarin u uw bedrijf bent gestart. Het maakt niet uit als u in de startperiode nog geen omzet hebt gemaakt. Ook dan moet u aangifte doen. In de meeste gevallen ontvangt u de eerste aangifte digitaal, tenzij er sprake is van een periode waarover u niet op tijd aangifte hebt kunnen doen. In dat geval zal de fiscus u de aangifte op papier sturen.

Indien u BTW moet betalen, ontvangt u een naheffingsaanslag met een acceptgiro. Krijgt u echter BTW terug? Dan ontvangt u een teruggaafbeschikking. In deze brief staat dan het bedrag dat u terugkrijgt. Houd er overigens rekening mee dat u tegenwoordig – met uitzondering van de eerste aangifte – eigenlijk altijd digitaal BTW-aangifte doet. U ontvangt van de Belastingdienst namelijk een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van de website.

4. Hoe vaak moet ik aangifte doen?

In de meeste gevallen zult u ieder kwartaal BTW-aangifte moeten doen. Er is echter een uitzondering op de regel, namelijk wanneer u per jaar minder dan 1883 euro aan BTW betaalt. In dat geval gaat het om een dermate klein bedrag dat u het beste een brief kunt sturen aan uw belastingkantoor waarin u een verzoek indient om eens per jaar BTW-aangifte te doen. Hetzelfde geldt voor als u een verzoek wilt indienen om de BTW-aangifte maandelijks te laten verlopen. Ook dat moet u met uw belastingkantoor regelen.

5. Ik heb zojuist mijn BTW-aangifte ingediend. Wanneer moet ik deze betalen?

Als u kwartaal aangifte heeft dan dient uiterlijk de maand na afloop van het kwartaal de BTW aangegeven en betaald te zijn. Het is belangrijk dat u de openstaande betaling na het verzenden van de BTW-aangifte tijdig voldoet door dit bedrag over te maken naar de fiscus. Probeer dit tijdig te doen, maar in ieder geval binnen een maand na afloop van het aangiftevak (maand, kwartaal of jaar). Tip: deze betaaldatum kunt u ook vinden in de aangiftebrief en in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.

(Bron: Ikgastarten bewerkt)

 

Updated: 24 oktober 2012 — 08:31