Maand: december 2012

Wat is het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. De voorwaarden om te trouwen of geregistreerd partnerschap te sluiten, zijn hetzelfde. Dit geldt ook voor de rechten en plichten van u en uw partner ten opzichte van elkaar. Er zijn wel verschillen als u kinderen krijgt. Ook het beĆ«indigen van de verbintenis is niet gelijk. […]

6 Slimme tips voor de belastingaangifte

Belasting betalen: iedere ondernemer, of u nou een eenmanszaak start of een besloten vennootschap (BV), krijgt ermee te maken. En die kosten moet u natuurlijk wel kunnen opbrengen. Gelukkig bestaan er diverse fiscale voordelen waar u als ondernemer of ZZP’er bij de belastingaangifte van kunt profiteren. Hieronder zetten wij de voornaamste regelingen voor u op […]

Wat er in 2013 verandert met de kinderopvangtoeslag met Nibud rekenmodel

Vrijwel alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen gaan in 2013 meer betalen aan kinderopvang. Vooral rijke ouders zijn duurder uit. Wat gaat er veranderen? In 2012 geeft de overheid ruim 2,5 miljard euro uit aan kinderopvangtoeslag. Dit is al minder dan de 3 miljard euro in 2010, maar nog steeds te veel, vonden de vijf partijen […]

In 2013 moet u ZVW in de loonaangifte splitsen ZVW bijdrage wordt werkgeversbijdrage

De komst van de Wet uniformering loonbegrip zorgt ervoor dat u in 2013 geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) meer aan de werknemer hoeft te vergoeden. Wat verandert er ook alweer precies? Op dit moment betalen alle werknemers een bijdrage ZVW. U houdt deze in op het nettoloon van de werknemer en draagt hem via de […]

Overzicht autobelastingen per 1-1-2013

De ANWB heeft de autobelastingen per 1-1-2013 nog eens uitgewerkt in een PDF-document. Hiernaast treft u de link naar het document aan: http://www.anwb.nl/bestanden/content/assets/anwb/pdf/auto/nieuws-en-tips/factsheet_autobelastingen-2013.pdf

iPad is computer en niet zomaar vrijgesteld van loonheffing

De rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat een iPad een computer is. Wanneer iPads door de werknemers niet (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt, betekent dit dat de werkgever niet aan de voorwaarden voldoet waaronder computers vrij van loonheffing kunnen worden verstrekt. De rechtbank oordeelde dat communicatie ongetwijfeld een wezenlijk onderdeel vormt en de iPad bij uitstek […]

Alleen overnemen pand verhindert bedrijfsfusie

Er bestaan fiscale faciliteiten waardoor een bedrijfsfusie kan plaatsvinden zonder dat de Belastingdienst roet in het eten gooit. Aan deze faciliteiten zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de overgedragen vermogensbestanddelen geschikt zijn voor onafhankelijke exploitatie. Bedrijfsfusie Een bedrijfsfusie houdt in dat een bv de activa en passiva van (een zelfstandig onderdeel van) een onderneming van […]

Besluit ongeldig door aandeelhoudersovereenkomst

Stel: je spreekt met je mede-aandeelhouder af dat zolang een van jullie tevens bestuurder van de vennootschap is, er geen wijziging in de statutaire winstverdeling ten nadele van de bestuurder zal worden aangebracht. Vervolgens worden er in strijd met deze afspraak aandelen aan een derde uitgegeven. Wat kun je hieraan doen? Er is in ieder […]

Bewijslast niet zomaar omgekeerd

Een zware sanctie die de Belastingdienst wel eens toepast, is omkering van de bewijslast. In welke gevallen kan de Belastingdienst dit zware middel toepassen? Wanneer kan de inspecteur een administratie verwerpen? Uiteraard kan de inspecteur een administratie niet zomaar verwerpen. Hij moet daarvoor goede argumenten aanvoeren. Ernstige gebreken in administratie Verwerping van de administratie kan […]