iPad is computer en niet zomaar vrijgesteld van loonheffing

De rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat een iPad een computer is. Wanneer iPads door de werknemers niet (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt, betekent dit dat de werkgever niet aan de voorwaarden voldoet waaronder computers vrij van loonheffing kunnen worden verstrekt.

De rechtbank oordeelde dat communicatie ongetwijfeld een wezenlijk onderdeel vormt en de iPad bij uitstek geschikt is voor bepaalde vormen van communicatie, maar dat niet aannemelijk is geworden dat de communicatiefunctie de centrale rol bij de iPad speelt. Gelet op zijn formaat, het geheugen en de vele gebruiksmogelijkheden is de iPad veeleer aan te merken als een kleine computer die ook geschikt is voor vele vormen van communicatie. Bij de vele gebruiksmogelijkheden heeft de rechtbank niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van tekst- en dataverwerking, maar met name ook naar mogelijkheden als het spelen van spelletjes, het maken en bewerken van foto’s, het lezen van e-boeken, het gebruiken van muziekfuncties en navigatiemogelijkheden. Dit zijn mogelijkheden die volgens de rechtbank onder computerfuncties dienen te worden geschaard. Een iPad moet dus als computer worden aangemerkt. Wanneer de iPads door de werknemers niet (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt, voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden waaronder computers vrij van loonheffing kunnen worden verstrekt.

 

RTL Nederland

De website Webwereld.nl ontdekte dat het in deze zaak gaat om RTL Nederland. Het mediabedrijf verstrekte 664 iPads voor alle vaste medewerkers, inclusief een 3G-abonnement. De tablets waren niet per se voor zakelijk gebruik en werknemers mochten het apparaat houden als ze RTL verlieten. De belastingdienst eiste loonheffing op apparaten, in totaal 323.687 euro, en werd door de rechtbank Haarlem in het gelijk gesteld. RTL heeft inmiddels laten weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

(Bron: Taxence)

Updated: 6 december 2012 — 06:36