Persoonlijke arbeid via bv leidt tot dienstbetrekking

Als een dga zich door zijn bv ter beschikking laat stellen aan een andere bv, kan hij ook bij die andere bv in privaatrechtelijke dienstbetrekking zijn zolang wordt voldaan aan de voorwaarden.

Als een management-bv haar dga ter beschikking stelt aan een gelieerde vennootschap, kan de inspecteur toch stellen dat fiscaal gezien sprake is van een dienstbetrekking in plaats van terbeschikkingstelling (tbs). Hij moet dan wel aantonen dat tussen de bv en de dga een gezagsverhouding bestaat en dat de dga persoonlijk de arbeid moet verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de managementovereenkomst stelt dat alleen de dga persoonlijk de werkzaamheden moet verrichten volgens de richtlijnen van de raad van commissarissen van de bv. Daarnaast moet een arbeidsvergoeding verschuldigd zijn. Aan deze voorwaarde wordt ook voldaan als dga bepaalt dat zijn bv de managementvergoeding ontvangt. Krijgt zijn bv later nog managementfees terwijl de dga zulke activiteiten niet meer verricht, dan kan de Belastingdienst volgens Hof Arnhem deze vergoedingen aanmerken als loon uit vroegere dienstbetrekking.

(Bron: Taxence)

Updated: 30 januari 2013 — 08:55