Startersleningen aan te merken als eigenwoningschuld

Staatssecretaris Weekers heeft in een Besluit goedgekeurd dat Startersleningen die vanaf 1 januari 2013 door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) worden verstrekt, zijn aan te merken als bestaande eigenwoningschuld.

Weekers geeft hiermee uitvoering aan de in de Kamerbrief van 14 november 2012 uitgesproken wens om de Startersleningen ook na 31 december 2012 als eigenwoningschuld aan te merken. De Starterslening voldeed in eerste instantie niet aan de vanaf 1 januari 2013 geldende voorwaarde dat er een contractuele verplichting moet gelden tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen.

 

De staatssecretaris heeft wel een aantal voorwaarden gesteld, te weten:

  • De Starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning.
  • De verschuldigdheid van de rente over de Starterslening is uitsluitend afhankelijk van de betalingscapaciteit van de starter.
  • De voorwaarden van de Starterslening wijken niet af van de voorwaarden die in 2012 door SVn voor de Starterslening werden gehanteerd.

 

Dit besluit is op 9 februari in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

(Bron: Taxence)

Updated: 13 februari 2013 — 10:36