6 Prangende belastingvragen van ondernemers

Nog maar een paar weken het het is 1 april, de deadline voor de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2012.  Tijdens het jaarlijkse belastingspreekuur van De Telegraaf kwamen vorige week tal van fiscale ondernemersvragen binnen. Vooral de auto van de zaak blijkt tot hoofdbrekens te leiden.

In samenwerking met de fiscale experts werden tal van vragen over de aangifte beantwoord. Hieronder een overzicht van de belangrijkste.

1) Auto privé of op naam van de eenmanszaak?

Bijna traditioneel leidt de auto van de zaak, voor de ondernemer zélf of voor zijn medewerkers, tot een hoop onduidelijkheid. Dat blijkt ook uit deze vraag van een zzp’er die wilde weten of de onlangs aangeschafte Audi A5 het beste privé gereden kon worden of juist op naam van het bedrijf gezet moest worden. Dat is een kwestie van heel goed rekenen.

2) Afspraken met medewerkers over bijdrage auto van de zaak

Een andere vraag kwam van iemand met een auto van de zaak die vroeg of brandstof- en andere uitgaven in het buitenland niet van zijn bijtelling kon worden ingehouden. Aparte afspraken tussen werkgever en werknemer over een eigen bijdrage kunnen hierin een oplossing bieden.

3) Verantwoordelijk voor wat personeel invult

Een ondernemersechtpaar trok aan de bel. De fiscus wil over voorgaande jaren nog 120.000 euro terug hebben. Meerdere van hun (ex-)medewerkers hadden op hun aangifte inkomstenbelasting niet ingevuld dat ze een auto van de zaak hadden. Daarop moet de werkgever als inhoudingsplichtige toezien.

4) Bedrijf naast vaste baan: hoe doe je aangifte?

Als ondernemer starten terwijl je nog een baan hebt zorgt voor financiële stabiliteit, maar de vraag rijst al snel hoe je de fiscus dan moet tegemoettreden. Wel zo belangrijk als je voor ondernemersfacilliteiten in aanmerking wilt komen. Cruciaal is het aantal uren dat je in je onderneming steekt.

5) Bedrijf al opgeheven, wat is nog aftrekbaar?

Een vragensteller deed in 2012 nog een paar opdrachten, terwijl hij een jaar eerder zijn eenmansbedrijfje al had opgeheven vanwege te weinig werk plus zijn inmiddels wat hogere leeftijd. “Maar welke kosten mogen mijn vrouw en ik nog aftrekken, ook als de som daarvan hoger is dan de opgetelde facturen?”  Veel hangt af van aard van de kosten, maar bijvoorbeeld ook hoe rendabel je werkzaamheden waren.

6) Geen loonheffingskorting door uitkering AOV

Na een jaar ziekte komt voor een directeur-grootaandeelhouder de verrassing. De arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft hem dat jaar keurig uitgekeerd, maar volgens de verzekeringsmaatschappij heeft hij daardoor geen recht meer op arbeidskorting en doorwerkbonus. Dit hang af van het feit of er sprake is van een tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.

(Bron: Telegraaf)

Updated: 21 maart 2013 — 11:11