Belastinginspecteur mag informatie opvragen bij zorgverzekeraar

Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de inspecteur informatie over een belastingplichtige mag opvragen bij haar zorgverzekeraar. Hij hoeft de belastingplichtige daarvan niet op de hoogte te stellen.

De belastingplichtige claimt in haar IB-aangifte 2006 aftrekbare ziektekosten. Ze voert onder andere € 2.538 aan nominale Zvw-premie op. De inspecteur is van mening dat zij slechts éénmaal recht heeft op aftrek van de standaardpremie. Verder neemt de inspecteur contact op met Agis over de door de belastingplichtige geclaimde bedragen en uitbetaalde vergoedingen. De belastingplichtige stelt dat de door Agis aan de inspecteur op diens verzoek verstrekte informatie over haar onrechtmatig is verkregen. Volgens haar had zij op de hoogte gesteld moeten worden en had de desbetreffende informatie ook bij haar kunnen worden opgevraagd.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur op grond van art. 53 AWR bevoegd is om dergelijke informatie bij derden op te vragen. Er is dan ook geen sprake van onrechtmatig verkregen informatie. Verder wijst het hof er nog op dat de inspecteur niet aan de belastingplichtige hoeft mede te delen als hij informatie over haar opvraagt bij de zorgverzekeraar. Ook is deze bevoegdheid niet beperkt tot gevallen waarin de informatie niet bij de belastingplichtige zelf kan worden opgevraagd. Het hof volgt de inspecteur vervolgens ook in zijn stelling dat het opvragen van informatie bij Agis efficiënter is dan het opvragen bij de belastingplichtige. Het hoger beroep is ongegrond.

(Bron: Pleinplus)

Updated: 29 mei 2013 — 08:56