Maand: augustus 2013

Uit de praktijk: deponeren jaarrekening pensioen-bv

Het vaktechnisch bureau van Novak gaat in op de vrijstelling van het deponeren van de jaarrekening van een pensioen-bv in deze editie van ‘Uit de praktijk’. Mijn cliënt heeft een klein pensioen-bv’tje. Op de balans staan een effectenportefeuille, een bankrekening, aandelenkapitaal, algemene reserve en een pensioenvoorziening. Moet deze cliënt zijn jaarrekening publiceren of is daar een […]

Vervang afspraak verbod privégebruik bestelbus

Als werknemers in uw onderneming in een bestelauto van de zaak rijden die ze niet privé mogen gebruiken, moet u daar schriftelijke afspraken over maken. De voorbeeldafspraak die de Belastingdienst hiervoor aanbiedt is kortgeleden vernieuwd. Het is daarom slim om uw afspraken ook te vernieuwen! U hoeft geen bijtelling voor privégebruik van de bestelauto bij […]

Pensioenfondsen (bij welk pensioenfonds hoor ik?)

Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming. De Pensioenfederatie is het samenwerkingsverband van de koepels voor ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bent u werkgever in bijvoorbeeld de bouw of afwerking? Dan moet u verplicht deelnemen aan het […]

Ontslagprocedures

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Die kan zijn: werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting. Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers? Dan is er sprake van collectief ontslag. Ontslag met wederzijds goedvinden Spreken u en uw werknemer in onderling overleg af zijn dienstverband te […]

Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?

Een factuur of vordering kan verjaren en is dus niet eeuwig geldig. De verjaringstermijn is in principe 5 jaar, afhankelijk van het feit of het om zakelijke klanten of consumenten gaat. Verjaringstermijn vordering of factuur Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is zoals gezegd niet eeuwigdurend. Reden hiervoor is […]

Checklist bewaren en bewijzen

Onderstaand is een checklist opgenomen hoe zaken gearchiveerd moeten worden om zaken op een later moment gemakkelijker te kunnen bewijzen: 1 Zijn alle gegevens in Uw organisatie beschreven ? 2 Is bij al Uw gegevens aangegeven of zij zijn geconverteerd en/of uitgewisseld ? 3 Zijn alle gegevens onderdeel van een systematische ordening ? 4 Is […]

Kostprijsberekeningen zijn voor ondernemers dus pure noodzaak.

De kostprijs gaat over alle beslissingen die met geld te maken hebben. Met de kostenstructuur heeft de ondernemer een instrument in handen om de jaarcijfers te verbeteren en beleid te maken. Een kostprijsberekening kan dus als hulpmiddel worden gebruikt om: De verkoopprijs te beoordelen. Het product assortiment te kiezen. Een investeringsbeleid op te stellen. Een […]

6 vragen en antwoorden over de directeur-grootaandeelhouder (dga)

Eigenaar zijn van een onderneming maakt u nog niet automatisch een zogenoemde directeur-grootaandeelhouder (dga). Wanneer kunt u zichzelf wel beschouwen als een dga en welke dga-categorie is dan op uw situatie van toepassing? Dat leest u in onderstaand artikel: 6 vragen en antwoorden over de directeur-grootaandeelhouder (dga). 1. Wat is een directeur-grootaandeelhouder (dga)? Een heel […]

Verlofregelingen

Uw werknemers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. In cao’s kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Is uw werkneemster zwanger? Zij heeft recht op in totaal ten minste 16 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Bij UWV vraagt u voor het […]

Zzp’ers in de zorgsector: pas op met btw!

In de huidige maatschappij gaan steeds meer mensen als zzp’er aan de slag. Zzp’ers worden voor de btw aangemerkt als btw-ondernemer en dat betekent dat btw moet worden berekend over de vergoeding die zij als zzp’er in rekening brengen. Dit is anders indien een vrijstelling van toepassing is. In de praktijk blijkt dat vaak ten […]