Zzp’ers in de zorgsector: pas op met btw!

In de huidige maatschappij gaan steeds meer mensen als zzp’er aan de slag. Zzp’ers worden voor de btw aangemerkt als btw-ondernemer en dat betekent dat btw moet worden berekend over de vergoeding die zij als zzp’er in rekening brengen. Dit is anders indien een vrijstelling van toepassing is. In de praktijk blijkt dat vaak ten onrechte geen btw in rekening wordt gebracht.

In het Financieel Dagblad verscheen enige tijd geleden een artikel waarin uitzendbureaus klaagden dat oneerlijke concurrentie werd ondervonden van zzp’ers. De uitzendbureaus moeten btw in rekening brengen als zijn medewerkers ter beschikking stellen aan een zorginstelling, terwijl zzp’ers dat vaak niet doen omdat zij van mening zijn een vrijgestelde medische dienst te verrichten.

Om vast te stellen wat de btw-gevolgen zijn moet worden bepaald wat de aard van de dienst is die wordt verricht. Is sprake van gezondheidskunde verzorging van de mens door een medisch beroepsbeoefenaar met een BIG-opleiding, dan is mogelijk de medische vrijstelling van toepassing. Volgens de Belastingdienst is de medische vrijstelling niet van toepassing als een zzp’er onder leiding en toezicht van een specialist werkzaamheden verricht.

De Rechtbank heeft onlangs bepaald dat de werkzaamheden van een zelfstandige anesthesiemedewerker wel vrijgesteld van btw zijn. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat deze casus speelde voor de aanscherping van de medische vrijstelling per 1 januari 2013.

Gelet op de onduidelijkheid die bestaat rondom dit onderwerp, adviseren wij de btw- positie van cliënten die als zzp’er werkzaam zijn in de zorgsector te beoordelen. Niks is vervelender als geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen btw omdat ten onrechte geen btw in rekening is gebracht.

(Bron: Pleinplus)

Updated: 26 augustus 2013 — 07:43