Ontslagprocedures

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Die kan zijn: werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting. Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers? Dan is er sprake van collectief ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Spreken u en uw werknemer in onderling overleg af zijn dienstverband te beëindigen? Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werknemer gaat vrijwillig akkoord met het ontslag. U kunt de afspraken met uw werknemer vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Ook kunt u een ontslagvergoeding overeenkomen. Voor ontslag met wederzijds goedvinden hebt u geen toestemming nodig van het UWV. U hoeft de kantonrechter niet om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

Ontslagvergunning bij UWV

Wilt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen zonder toestemming van de werknemer? Dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. In een aantal gevallen hebt u geen ontslagtoestemming nodig. Dit is onder andere het geval bij onderwijzend personeel, zoals rijinstructeurs.

Ontslag via de kantonrechter

Krijgt u van UWV geen toestemming uw werknemer te ontslaan? Dan kunt u bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indienen. Hiervoor hebt u gewichtige redenen nodig, zoals een dringende reden bij ontslag op staande voet of een vertrouwensbreuk.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd moet u meestal wachten tot de contractperiode is afgelopen. Soms staan er regels over het ontslag of een ontslagregeling in een cao of in de arbeidsovereenkomst.

Updated: 30 augustus 2013 — 08:15