Stappenplan werk uitbesteden

Besteedt u werk uit aan zzp’ers of (onder)aannemers? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Werkt u met buitenlandse arbeidskrachten, dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier. Wilt u personeel aannemen of wilt u werknemers inhuren via een uitzendonderneming, bekijk dan de andere stappenplannen op deze website.

Werk uitbesteden

1. Controleer de identiteit van uw arbeidskrachten

U moet de identiteit van alle arbeidskrachten controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor zzp’ers of werknemers van (onder)aannemers aan wie u werk uitbesteedt.

2. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de loonheffingen die uw (onder)aannemer moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door hem te vragen een g-rekening af te sluiten.

Let op: Werkt u met een (onder)aannemer met het SNA-keurmerk? Dan loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

3. Ga na of er sprake is van een dienstbetrekking

Besteedt u werk uit aan een zzp’er, dan moet u nagaan of er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Om hier zekerheid over te hebben, kunt u de zzp’er vragen om een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

4. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel. Dit geldt ook als u werk uitbesteedt aan zzp’ers of personeel van een (onder)aannemer.

5. Bepaal de werk- en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang uw werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor de arbeidskrachten van uw (onder)aannemer en in bepaalde gevallen voor zzp’ers.

6. Zorg dat alle arbeidskrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als u werk uitbesteedt aan werknemers van een (onder)aannemer, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimumloon ontvangen.

7. Betaal btw of trek dit als voorbelasting af

De (onder)aannemer of zzp’er aan wie u werk uitbesteedt, brengt hiervoor btw in rekening. Dit kunt u aftrekken als voorbelasting. In sommige branches is de onderaannemer verplicht de btw naar u te verleggen. Dat geldt ook als u werk uitbesteedt aan een buitenlandse ondernemer.

Werk uitbesteden aan buitenlandse arbeidskrachten

1. Ga na of er een tewerkstellingsvergunning nodig is

Als u werk uitbesteedt aan buitenlandse arbeidskrachten, moet u nagaan of zij een tewerkstellingsvergunning nodig hebben. De (onder)aannemer moet die voor hen aanvragen; voor zzp’ers moet u dat zelf doen.

2. Controleer de A1/(E)101-verklaring

Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. U hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om hier zekerheid over te hebben kunt u uw (onder)aannemer vragen om een A1/(E)101-verklaring.

(Bron: Antwoordvoorbedrijven)

Updated: 16 september 2013 — 09:40