Subsidie beschermd rijksmonument (Brim)

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening of subsidie voor instandhouding (onderhoud), herbestemming of restauratie van uw monument. De hoogte van de bijdrage hangt onder andere af van het type monument.

Instandhouding

De regeling voor instandhouding is in 2013 vernieuwd. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De subsidie is alleen nog voor onderhoud en niet meer voor restauratie.
  • U betaalt de helft van de onderhoudskosten zelf.
  • Er zijn regels over welke momumenten voorrang hebben.

Herbestemming

Voor herbestemming van monumenten als kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, kloosters en kastelen kunt u subsidie aanvragen met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Restauratie

Voor restauratie van niet-woonhuismonumenten, zoals fabrieken en kerken, kunt u een lening tegen lage rente aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Met de RestauratieWijzer krijgt u een overzicht van alle stappen voor een geslaagde restauratie.

Wanneer komt u in aanmerking?

De voorwaarden verschillen per monument en regeling.

Hoe kunt u aanvragen?

Voor instandhouding kunt u in 2013 niet meer aanvragen. Dat kan weer van 1 februari tot en met 31 maart 2014.

Voor herbestemming kunt u aanvragen van 1 oktober tot en met 30 november 2013. U vraagt aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Links

Updated: 16 september 2013 — 07:55