Zzp’ers en verzekeringen via het UWV (mogelijk) tot 13 weken na dienstbetrekking

Als zelfstandig ondernemer bent u niet verplicht verzekerd voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U moet zelf uw verzekeringen regelen. Anders krijgt u geen uitkering als u bijvoorbeeld ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Vrijwillig verzekeren

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. Daarnaast kunt u zich vrijwillig tegen een aantal andere bedrijfsrisico’s verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Op de website Verzekeren voor Zelfstandigen vindt u informatie over verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorziening en aansprakelijkheid.

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland werkt of woont. Als zzp’er betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

(Bron: Overheid)

Updated: 3 december 2013 — 08:35