Fouten in voorlopige aanslag IB 2014

De Belastingdienst heeft gemeld dat een aantal fiscale wijzigingen invloed kan hebben op de voorlopige aanslag (VA) IB 2014. Ook houdt het programma “Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014” geen rekening met een aantal op 1 januari 2014 in werking getreden wetswijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. Afbouw algemene heffingskorting voor minstverdienende partner: Vanaf 2014 wordt de heffingskorting alleen volledig uitbetaald als de belastingplichtige is geboren vóór 1 januari 1963. Anders wordt 60% van de algemene heffingskorting uitbetaald.
  2. Algemene heffingskorting inkomenafhankelijk: Bij een inkomen uit werk en woning dat hoger is dan € 19.645, wordt vanaf 2014 de algemene heffingskorting verminderd met 2% (of 1,012% voor AOW-gerechtigden) van het inkomen dat meer is dan € 19.645. Bij een inkomen van € 56.495 of meer is de vermindering € 737 (of € 372).
  3. Werkbonus: dit is vanaf 1 januari 2014 een loonheffingskorting en deze staat daarom niet in het programma voor de VA 2014.
  4. Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning: Vanaf 2014 kunnen belastingplichtigen met een inkomen boven € 56.532 de kosten van de eigen woning in de vierde schijf niet meer voor 52% in aftrek brengen, maar nog maar voor 51,5%.
  5. Belastingpercentage a.b.: in 2014 bestaat de belasting op het belastbaar inkomen uit a.b. uit twee percentages: 22% over een inkomen tot € 250.000 en 25% vanaf € 250.000.
  6. 80%-regeling bij uitkering stamrecht: in 2014 kan in verband met de afschaffing van de stamrechtvrijstelling onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de zogenoemde 80%-regeling. Als het totale stamrecht in 2014 in één keer wordt uitbetaald, is 80% van het bedrag belast in box I in plaats van het volledige bedrag.
  7. Arbeidskorting: de hoogte hiervan kan worden beïnvloed door eenmalige beloningen of bonussen.

(Bron: FUTD)