Mag mijn werkgever sporten verbieden?

Als je een risicovolle sport beoefent, zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Aangezien je werkgever bij ziekte het loon moet doorbetalen, kan hij er belang bij hebben dat je met deze sport stopt. Hij mag dit van je vragen, maar je hoeft hier niet zonder meer mee in te stemmen.

Krijg je een ongeluk in je vrije tijd door bijvoorbeeld het uitoefenen van een hobby en kun je hierdoor niet op je werk verschijnen, dan moet je werkgever in principe je loon doorbetalen. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van de afspraken die in de cao zijn gemaakt, maar het zal in elk geval 70% van je salaris zijn. Als je regelmatig een blessure oploopt tijdens het uitoefenen van je hobby, zal je werkgever hier natuurlijk niet erg blij mee zijn. Hij kan dan vragen of je met de sport wil stoppen. Je bent niet verplicht om dit te doen. Maar weiger je dit en ben je daarna nog regelmatig langdurig ziek door het uitoefenen van de hobby, dan kan de werkgever op een gegeven moment wel besluiten om tijdens de ziekteperiode minder loon door te betalen. Hij laat dan bijvoorbeeld de aanvulling uit de cao achterwege.

Werkgever kan kosten verhalen op een derde

Als je jouw ziekmelding doorgeeft aan je werkgever, kan hij vragen of het ongeval veroorzaakt is door een derde. Is dit het geval, dan kan je werkgever de schade namelijk verhalen op deze andere partij. Dit heet het regresrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie.

(Bron: Rendement)

Updated: 5 maart 2014 — 08:35