Maand: maart 2014

Bv moet ook na zetelverplaatsing aangifte indienen

Doordat de wet een vestigingsfictie kent, moet een bv ook een aangifte vennootschapsbelasting indienen als haar zetel is verplaatst naar het buitenland. Dit is zelfs het geval als de binnenlandse winst nihil is, zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland. Dit oordeel zag op drie bv’s die waren gevoegd in een fiscale eenheid. De directeur-grootaandeelhouder van de bv’s […]

6 dingen die je moet weten over het nieuwe ontslagrecht

Terwijl de kranten bol stonden van de schaatsmedailles en het communicatieprobleem van Plasterk, werd en passant een de grootste wijzigingen in het ontslagrecht in de afgelopen 60 jaar door de Tweede Kamer geloodst. De wet passeerde de Kamer zonder noemenswaardige wijzigingen. Dat is opmerkelijk, omdat in kringen van kenners tal van vragen en kanttekeningen waren […]

Regels omtrent verzuimboete bij aangifte

Wanneer een aangifte niet binnen de daarvoor (in de aanmaning) gestelde tijd wordt ingediend, legt de Belastingdienst een verzuimboete op. De inspecteur mag geen verzuimboete opleggen als de belastingplichtige geen enkel verwijt treft (‘afwezigheid van alle schuld’ of avas). In de regel is het inschakelen van een ‘gerenommeerd kantoor’ voor het verzorgen van de aangifte […]

Bij vaststellen bron winst uit onderneming moeten volgens Advocaat-Generaal ook financieringskosten worden betrokken

A-G Niessen concludeert dat ook de financieringskosten van belang zijn bij de beantwoording van de bronvraag bij een onderneming. De A-G overweegt daarbij dat de potentie van een onderneming nu eenmaal mede wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Belanghebbende, X, en haar man, Y, kopen in 2002 een monumentale kop-hals-rompboerderij, met […]

Vrijval herinvesteringsreserve voor verbreking fiscale eenheid

e belastingheffing over de boekwinst die door een ondernemer wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Om een dergelijke reserve te kunnen vormen en in stand te houden moet de ondernemer het voornemen hebben om tot herinvestering over te gaan. Het bewijs voor het bestaan […]

Wie heeft mijn bedrijfsgeheim gepikt? Voorstel richtlijn bescherming

Bijna elke onderneming heeft bedrijfsgeheimen. In overeenkomsten vaak aangeduid als “ vertrouwelijke bedrijfsinformatie” of “ niet openbaar gemaakte informatie”. Denk voor bedrijfsgeheimen aan een unieke formule, een bedrijfsprocedé, een recept of een marketingconcept. Voor elke onderneming, ongeacht de omvang of de economische sector waartoe het bedrijf behoort, zijn dergelijke bedrijfsgeheimen van grote waarde. Zij kunnen […]

Mag mijn werkgever sporten verbieden?

Als je een risicovolle sport beoefent, zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Aangezien je werkgever bij ziekte het loon moet doorbetalen, kan hij er belang bij hebben dat je met deze sport stopt. Hij mag dit van je vragen, maar je hoeft hier niet zonder meer mee in te stemmen. Krijg je een […]

Wijzigingen in tijdelijke contracten en ontslagrecht

Opeens is het snel gegaan met de wet die onder meer het ontslagrecht ingrijpend wijzigt. Vorige week werd de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid staan onder meer wijzigingen op het gebied van de ketenbepaling, […]

Ondertekening en vaststelling jaarrekeningen rechtspersonen

Volgens artikel 2:210  lid 5 BW betekent ondertekening van een jaarrekening dat deze daarmee ook is  vastgesteld, indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. Dit leidt in  de praktijk tot het ongewenste effect dat deze jaarrekeningen uiterlijk 8  december na afloop van het boekjaar moeten worden gedeponeerd. Om dit effect  weg te nemen is, mede op […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme