Maand: april 2014

Statuten BV kunnen niet kwalificeren als stamrechtovereenkomst

X ontving bij de beëindiging van zijn dienstbetrekking per 1 januari 2007 een ontslagvergoeding van € 233.784. Zijn ex-werkgever stortte dit bedrag op 1 maart 2007 zonder inhouding van loonheffing op de bankrekening van de op 12 januari 2007 door X opgerichte BV Y. Op 7 maart 2007 werd € 40.000 overgeboekt van BV Y […]

Laat op tijd weten of een tijdelijk contract wel of niet wordt verlengd

Heeft je medewerker een tijdelijk contract van zes maanden of meer? Dan moet je vanaf 1 juli 2014 uiterlijk één maand voor het contract eindigt, schriftelijk laten weten of je het wel of niet gaat verlengen. Anders loop je risico op een boete van maximaal een maandsalaris. Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid verandert […]

Studiekostenbeding kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers investeren vaak in werknemers op het gebied van kennis en vaardigheden. De werkgevers die dat doen willen werknemers uiteraard aan zich kunnen binden, hoewel de werknemer in beginsel is vrij om zijn kennis, ervaring en vaardigheden mee te nemen. De werkgever kan met de werknemer een opleidingskostenbeding overeenkomen, maar hoe zat het ook al […]

Termijn betaling partneralimentatie

Verlenging of verkorting van de termijn waarbinnen een alimentatieplichtige aan een alimentatiegerechtigde partneralimentatie dient te betalen, houdt de rechtspraak al jaren bezig. Op de omvangrijke jurisprudentie zal hier niet worden ingegaan. Nieuw is echter dat de duur van de alimentatietermijn ook de gemoederen binnen de politiek (opnieuw) bezig houdt. Nadat de termijn per 1 juli […]

Ontwikkelingen bedrijfopvolgingsproblematiek vastgoed-bv’s

Een tweede gerechtshof (Hof Arnhem-Leeuwarden) heeft geoordeeld dat de aandeelhouders van een vastgoed-bv een beroep kunnen doen op de fiscaal voordelige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Volgens het Hof kan vastgoedexploitatie onder omstandigheden namelijk als een ‘onderneming’ worden aangemerkt. Hof Arnhem-Leeuwarden zit hiermee op één lijn met Hof Den Haag dat in een vergelijkbare zaak in […]

Onderschat het belang van een back up niet

De ondernemer die door toedoen van een ander (bijvoorbeeld diefstal) niet kan voldoen aan zijn informatie- en administratieplicht, kan toch een informatiebeschikking opgelegd krijgen en dus geconfronteerd worden met omkering van de bewijslast. Een verhuurder van twee bedrijfspanden, die steeds had geopteerd voor met omzetbelasting belaste verhuur ondervond dit aan den lijve. Deze onderneemster kreeg […]

Bezwaren btw-correctie auto aan de kant gezet

Rechtbank Gelderland oordeelt in verschillende uitspraken over diverse vragen rondom de btw-correctie voor privégebruik van een auto van de zaak. De zaken spelen alle vier in 2011, toen op 1 juli de regeling werd aangepast. De fiscus wordt in alle zaken in het gelijk gesteld.   Bij Rechtbank Gelderland kwamen in vier verschillende zaken diverse […]

Ingrijpende btw-wijzigingen voor digitale B2C-diensten

Verleent u telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten aan buitenlandse consumenten in de Europese Unie die niet btw-plichtig zijn? Dan krijgt u per 1 januari 2015 met nieuwe btw-regels te maken. Regels die grote impact op uw onderneming hebben en een tijdige voorbereiding vragen. Wacht daarom niet langer en onderneem actie. Mazars helpt u graag! Wat […]

Directeur Grootaandeelhouder? Hoe zat dat ook al weer?

Niet iedere ondernemer is ook directeur grootaandeelhouder (dga). En ook het hebben van een eigen bedrijf wil niet zeggen dat u zichzelf dga kunt noemen. Sterker nog, er bestaan meedere definities van het begrip. We leggen het uit. Er bestaat geen eensluidende definitie van het begrip directeur grootaandeelhouder (dga). De term wordt in meerdere wetten […]