Maand: april 2014

Inhoudingsplicht ondanks buitenlandse ‘vaste inrichting’

De loonbelasting wordt geheven van de inhoudingsplichtige als voorheffing van de inkomstenbelasting. Normaal gesproken is de werkgever de inhoudingsplichtige. In bepaalde gevallen merkt de wet echter anderen aan als inhoudingsplichtigen. Nederlandse inhoudingsplichtige In Nederland is de inhoudingsplichtige degene die: een of meer personen in dienstbetrekking heeft (de werkgever); aan een of meer personen loon uit een […]

Ook oproepcontract moet u opzeggen

Als u een oproepkracht na een bepaalde periode niet meer oproept, staat dit gelijk aan ontslag. De oproepkracht kan dan een beroep doen op het rechtsvermoeden. Dat wil zeggen dat hij recht heeft om tewerk te worden gesteld voor het aantal uren dat hij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. Dit werd onlangs […]

Kilometergrens voor autokostenforfait geldt op jaarbasis en niet per auto

Verwijzingshof ‘s-Hertogenbosch beslist dat de bijtelling privégebruik auto moet plaatsvinden over beide in het jaar 2009 aan X ter beschikking gestelde auto’s. Belanghebbende, X, heeft het eerste deel van het jaar 2009 een auto van zijn werkgever ter beschikking gehad, die hij niet voor privédoeleinden heeft gebruikt. Van 13 mei 2009 tot 10 juli 2009 […]

Aangiften aanvullen of wijzigen

Het kan zijn dat u uw ingediende aangifte wilt aanvullen of wijzigen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, de aangifte omzetbelasting en de aangifte loonheffingen. Aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting Een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u aanvullen of wijzigen zolang hiervoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd. U past de eerder verstuurde aangifte […]

Rechter maakt ‘dode’ btw-letter springlevend

Nederlandse (tussen)houdstermaatschappijen die voor de btw niet kwalificeren als ondernemer zijn wel verlegde btw verschuldigd over adviesdiensten die zij inkopen van non-EU ondernemers. Met deze recente uitspraak maakt hof Amsterdam een wellicht door de praktijk ervaren dode bepaling in de Wet OB 1968 in één klap springlevend. Wie met het uit 2009 stammende HvJ EU-arrest […]

Toch Milieuinvesteringsaftrek op demo

Voor de milieu-investeringsaftrek geldt dat er sprake moet zijn van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel. Een nieuw besluit van de staatssecretaris geeft een goedkeurende regeling voor demo’s. De staatssecretaris schrijft dat gebleken is dat milieuvriendelijke voertuigen die als demonstratiemodel zijn gebruikt, niet in aanmerking kunnen komen voor milieu-investeringsaftrek omdat zij gelden als gebruikt. Met name […]

Staatssecretaris Weekers ondertekent belastingverdrag met Duitsland

Op donderdag 12 april heeft staatssecretaris Weekers van Financiën samen met zijn Duitse collega de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Emily Haber in Berlijn het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Het verdrag voorkomt de betaling van dubbele belasting voor burgers en bedrijven, regelt een betere positie voor grensarbeiders en voorkomt het ontgaan van belasting. In het […]

Wat is een octrooi? Hoe kan ik mijn uitvinding beschermen?

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is het exclusieve eigendomsrecht op je uitvinding. Dat voorkomt dat anderen jouw uitvinding, proces of product gaan maken, gebruiken, doorverkopen, verhuren of leveren. Als je een octrooi hebt op een vinding, kun je anderen verbieden om deze vinding na te maken of te verkopen. Zelfs als die ander de […]

Uitgestelde levering drukt waarde aandelen

Het is mogelijk dat tussen het uitoefenmoment van aandelenopties en de feitelijke levering van de aandelen verlies wordt geleden wegens een koersdaling. In dat geval kan men een korting toepassen op de beurswaarde op het uitoefenmoment. De hoogte van de korting hangt af van de omstandigheden. Een bestuurder van een Nederlandse bv die de opties […]

4 veiligheidstips voor het gebruik van Wi-Fi

Als u een laptop met draadloze connectiviteit hebt, kunt u toegang krijgen tot het internet met Wi-Fi of draadloze netwerken, vaak in openbare ruimten als cafés, luchthavens, hotels en dergelijke. Dankzij deze vier korte tips kunt u genieten van het gemak van openbare Wi-Fi terwijl uw privacy te beschermd blijft. Gebruik een firewall Als uw […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme