Aftrek tbs-kosten vereist onderbouwende overeenkomst

Als een dga bedrijfsmiddelen overneemt om ter beschikking te stellen aan zijn bv, is het verstandig om duidelijk in de overeenkomst op te geven dat hij echt de eigenaar wordt van de bedrijfsmiddelen. Bij onduidelijkheid over de eigendom riskeert de dga dat de fiscus de terbeschikkingstelling (tbs) niet of niet volledig accepteert.

In een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden had een man ruim drie jaar een pand verhuurd aan een bv van zijn kinderen. Aan het einde van de verhuur werd besloten dat de bv van de kinderen haar activa inclusief inventaris zou overdragen. Dit was geregeld in een overeenkomst waarin de vader zowel namens zichzelf handelde als in zijn positie als dga van zijn bv. Deze bv werd overigens enkele maanden later failliet verklaard. De dga meende dat hij de overgenomen inventaris ter beschikking had gesteld aan zijn bv. Hij trok daarom diverse kosten af van zijn resultaat uit tbs. Maar de Belastingdienst en het hof haalden uit de overdrachtsovereenkomst dat de bv van de dga de eigenaar was van de overgenomen inventaris. De dga stelde wel het pand ter beschikking, maar niet de inventaris. Hij kon daarom de kosten met betrekking tot de inventaris niet aftrekken als kosten uit tbs. Ook een groot deel van de andere kosten die de dga wilde aftrekken, bleek toe te rekenen aan de bv.

(Bron: Taxence)

Updated: 14 mei 2014 — 08:35