Mijn internetverkopen lopen als een trein… dan komt de btw verrassing

Verkopen via internet nemen nog steeds toe. Zeker bij particuliere afnemers. Vaak zien wij ook dat er veel succes wordt gehaald bij verkopen in onze buurlanden, met name in Duitsland. Niet alleen bij verkopen via Ebay en Amazon, maar ook via eigen websites.

Wat klein begint wordt soms snel groot. En dan valt er zomaar onverwachts een brief van bijvoorbeeld het Duitse Finanzamt op de deurmat.

 

Nederlandse btw berekenen

Bij verkopen aan particulieren via internet moet in beginsel gewoon Nederlandse omzetbelasting worden berekend en afgedragen. Dit wordt niet zo maar anders indien er bestellingen komen uit Duitsland. Alleen indien de omzet stijgt, is het even opletten. Vanaf een bepaalde drempel is namelijk niet meer Nederlandse btw, maar Duitse Mwst verschuldigd.

 

Regeling afstandsverkopen

Indien een bepaalde drempel aan omzet wordt overschreden, kan de regeling van afstandsverkopen van toepassing worden. Dit is een regeling die bepaald dat niet meer in het vestigingsland (Nederland), maar in het land waar van aankomst (Duitsland) omzetbelasting verschuldigd is.

De regeling voor afstandsverkopen is van toepassing indien:

  • een ondernemer goederen levert aan particulieren, en
  • de goederen, direct of indirect, door of voor rekening van de leverancier worden vervoerd naar Duitsland

 

De regeling is overigens niet alleen van toepassing bij particulieren, maar ook bij levering aan landbouwers, ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten of rechtspersonen niet-ondernemers (afnemers zonder abtidentificatienummer).

 

Overschrijden drempel

Zoals reeds aangegeven moet eerst een drempel worden overschreden voordat de regeling van toepassing is. Deze drempel is voor Duitsland € 100.000 aan omzet.

 

Vanaf het moment dat deze drempel in het betreffende jaar is overschreden, is Duitse Mwst en niet meer Nederlandse btw verschuldigd.

 

Indien de drempel eenmaal is overschreden, is ook in de daaropvolgende jaren Duitse omzetbelasting verschuldigd. Pas nadat een volledig jaar de omzet lager is dan € 100.000, is eventueel weer Nederlandse omzetbelasting verschuldigd.

 

Wat is het risico

De regeling omtrent afstandsverkopen is op zich niet heel moeilijk. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat internetondernemers zich niet realiseren dat, indien ze succesvol zijn in Duitsland, eventueel ook omzetbelasting betaald moet gaan worden in Duitsland. Indien een ondernemer zich dat te laat realiseert, ontstaat naast veel gedoe, vaak onnodige kosten, boetes en naheffingen. Er moet dan immers alsnog in Duitsland omzetbelasting worden afgedragen en een verzoek om teruggaaf in Nederland worden ingediend. Ook een liquiditeitsnadeel kan ontstaan indien er al Duitse Mwst betaald moet worden, terwijl de Nederlandse belastingdienst de btw (vaak ambtshalve) nog niet heeft terugbetaald.

 

Laat geen voordeel liggen

Het algemene omzetbelastingtarief in Duitsland is 19% in plaats van 21%. Het kan dus ook voordelig zijn om onder de Duitse omzetbelastingheffing te vallen. De marge kan stijgen of de producten kunnen tegen concurrerende tarieven worden aangeboden.

 

‘Vrijwillig’ omzetbelasting in Duitsland gaan afdragen

De regeling is van toepassing als de drempel wordt overschreden. Het is echter ook mogelijk om vrijwillig voor internetverkopen in Duitsland Mwst af te dragen (ook al is het drempel bedrag niet overschreden). Bijvoorbeeld omdat het tarief lager is of bijvoorbeeld omdat Duitse particulieren meer vertrouwen hebben in een ondernemer die in Duitsland omzetbelasting afdraagt.

 

Indien een ondernemer vrijwillig omzetbelasting wil afdragen in Duitsland, dient wel een verzoek ingediend te worden bij de inspecteur en dit kan niet met terugwerkende kracht.

 

Wat te doen?

Let op bij het internetverkopen aan particulieren in Duitsland (en andere EU landen). Zorg ervoor dat je tijdig in de gaten hebt dat de drempel voor afstandsverkopen (wellicht) wordt overschreden. Dan kun je je tijdig aanmelden in Duitsland en ook de administratie voorbereiden/aanpassen.

 

Indien je graag met Duitse omzetbelasting wilt gaan factureren, is het mogelijk om een verzoek in te dienen.

 

Je hebt de drempel reeds overschreden en ten onrechte Nederlandse btw berekend. Indien je de drempel reeds hebt overschreden, is het van belang snel in actie te komen. Zorg ervoor dat je zelf het initiatief neemt om de omzetbelasting in Nederland terug te vragen en in Duitsland af te dragen. Dan kun je vaak boetes voorkomen. Ook kun je dan nog vaak voorkomen dat je reeds in Duitsland moet betalen maar nog geen Nederlandse omzetbelasting hebt terugontvangen.

 

Andere EU landen

Bovenstaande gaat met name over internetverkopen in Duitsland. De regeling omtrent afstandsverkopen geldt echter ook voor andere EU landen. Er gelden echter wel verschillende drempels.

 

België

EUR

35 000

Bulgarije

BGN

     70 000

Cyprus

EUR

35 000

Denemarken

DKK

280 000

Duitsland

EUR

100 000

Estland

EUR

35 15

Finland

EUR

35 000

Frankrijk

EUR

100 000

Griekenland

EUR

35 000

Groot-Brittannië

GBP

70 000

Hongarije

HUF

8 800 000

Ierland

EUR

35 000

Italië

EUR

35 000

Kroatië

HRK

263 000

Letland

EUR

35 000

Litouwen

LTL

125 000

Luxemburg

EUR

100 000

Malta

EUR

35 000

Nederland

EUR

100 000

Oostenrijk

EUR

35 000

Polen

PLN

160 000

Portugal

EUR

35 000

Roemenië

RON

118 000

Slovenië

 EUR

35 000

Slowakije

EUR

35 000

Spanje

EUR

35 000

Tsjechië

CZK

1 140 000

Zweden

SEK

320 000

 

Tot slot

Omzetbelastingwetgeving is niet altijd eenvoudig. Bovenstaande regeling voor internetverkopen is daar weer een voorbeeld van. Zorg ervoor dat je tijdig in de gaten hebt dat je de drempel overschrijdt, zodat je daarvoor een en ander kan regelen. Indien je reeds geruime tijd de drempel hebt overschreden en ten onrechte Nederlandse omzetbelasting hebt afgedragen, zorg dat je zelf snel in actie komt. Voorkom boetes en liquiditeitsproblemen.
Indien je vragen hebt over bovenstaande of begeleiding nodig hebt bij het regelen van de afdracht van omzetbelasting in Duitsland (en teruggaaf in Nederland), neem dan contact op met mij of andere leden van de Duitsland-desk.nl. Uiteraard kun je ook contact opnemen indien je andere vraagstukken hebt op het gebied van omzetbelasting of ondernemen in Duitsland.

(Bron: Taxence)

Updated: 5 juni 2014 — 08:35