Wat is een overeenkomst van opdracht?

En wat staat er precies in?
Als je als zzp’er voor iemand een opdracht gaat uitvoeren, krijg je te maken met contracten. De meeste freelancers werken op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo). Dat wordt ook wel een freelance overeenkomst genoemd. Maar wat is het nu precies?
De definitie
Volgens artikel 7:400 in het Burgerlijk Wetboek is de overeenkomst van opdracht de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, zich aan de opdrachtgever verbindt. Als zzp’er (opdrachtnemer) verklaar je dus dat je buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de andere partij (opdrachtgever).
Daarnaast stelt de wet dat het gaat om het verrichten van werkzaamheden anders dan van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren van personen of goederen. Dit soort overeenkomsten komt vooral voor bij het verrichten van diensten, zoals het werk van een consultant, arts of tekstschrijver.

Zwart op wit

De overeenkomst van opdracht bestaat uit de regels waaraan de zzp’er en de opdrachtgever zich moeten houden. Het is handig een overeenkomst op papier te zetten als je langere tijd met een andere partij gaat samenwerken. Een mondelinge overeenkomst is geldig, maar het is verstandiger alle regelingen schriftelijk vast te leggen. Dat voorkomt mogelijke discussies achteraf, want de gemaakte afspraken staan zwart op wit.

Wettelijke en algemene regels

In de overeenkomst van opdracht staat dat je niet in dienst treedt bij de opdrachtgever. Dat is meteen het grootste verschil met een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst van opdracht ga je voor bepaalde tijd aan. Als je bijvoorbeeld aan een project werkt, loopt de overeenkomst zonder opzegging af als jouw werk is voltooid.
Niet alleen speciale wettelijke regelingen, maar ook algemene voorwaarden staan in het document. Dat zijn bijvoorbeeld regels van de opdrachtgever zelf, zoals een geheimhoudingsplicht of een concurrentiebeding. Meestal is er ook een artikel te vinden over tussentijds opzeggen. Daar kunnen voorwaarden bij staan. Houdt een van de twee zich niet aan de afspraken? Dan kan de overeenkomst worden ontbonden.

Zelf maken

Krijg je geen overeenkomst van je opdrachtgever? Dan kun je die zelf opstellen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je zet in ieder geval afspraken over je tarief, werkzaamheden, de duur van de opdracht en de verantwoordelijkheden van jou en de opdrachtgever in een bestand. Je maakt het document in tweevoud op. Op internet zijn diverse voorbeelden te vinden. De belangrijkste informatie die in de overeenkomst moet staan, is:
  • Persoonlijke gegevens van de opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
  • De begin-en einddatum van de opdracht.
  • De vergoeding, inclusief of exclusief btw.
  • De betaaltermijn.
  • Zelfstandigheid en professionaliteit opdrachtnemer.
  • Aansprakelijkheid en verzekering.
  • Ondertekening van beide partijen.

(Bron: ZZP Zervicedesk)

Updated: 27 augustus 2014 — 08:35