Ondernemerschap medisch specialisten vanaf 2015

Volgens het regeerakkoord vervalt voor medisch specialisten vanaf 2015 het fiscale voordeel van het ondernemer zijn. Is dit een gelopen race of zijn er ook vanaf 2015 nog mogelijkheden om fiscaal als ondernemer verder te gaan?

Gegarandeerd ondernemerschap?

Exit ondernemerschap. Op dit moment bestaat er voor medisch specialisten die niet in loondienst zijn, een garantie op fiscaal ondernemerschap. Volgens het regeerakkoord zal deze garantie in 2015 vervallen. Het specialistenhonorarium moet dan een integraal onderdeel worden van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten zal verdwijnen.

Grote stappen, snel thuis. Vooralsnog lijkt het erop dat uitsluitend de garantie op het fiscaal ondernemerschap per 2015 vervalt.

Individuele toets. De beoordeling of een medisch specialist in fiscale zin ondernemer is, zal vanaf 2015 weer plaatsvinden aan de hand van de reguliere criteria. En als de Belastingdienst vindt dat een individuele medisch specialist géén ondernemer (meer) is kan de specialist dit ter beoordeling aan de belastingrechter voorleggen.

Niet meer gegarandeerd ondernemer

Geen gelopen race. Zoals gezegd, hoeft de nieuwe situatie niet het einde van het (fiscale) ondernemerschap te betekenen. Wel moet een medisch specialist die zijn fiscale ondernemerschap wil behouden, voldoen aan de reguliere criteria die de wet en de fiscale rechtspraak hiervoor hanteert. Een garantie is er dan niet meer.

Wanneer dan wél ondernemer?

Toetsingscriteria. Voor wat een onderneming is, kan men te rade gaan bij de (bedrijfs)economie, maar ook de fiscale rechter heeft zich meer dan eens uitgesproken over de toetsingscriteria.

Bij het antwoord op de vraag of activiteiten kunnen worden aangemerkt als een ‘onderneming’ spelen de volgende factoren een rol:

  • de omvang van de investeringen;
  • de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden;
  • de winstverwachting;
  • de aard en omvang van het risico dat er wordt gelopen (bijvoorbeeld het debiteurenrisico);
  • de zelfstandigheid ten opzichte van opdracht­­gevers;
  • het aantal opdrachtgevers;
  • de beschikbare (werk)tijd.

Wikken en wegen. Deze opsomming is niet uitputtend. Per ondernemer en per onderneming kan het gewicht van de criteria verschillen. Het is duidelijk dat een specialist op basis van deze criteria ook vanaf 2015 nog steeds ondernemer kan zijn. Dit kan echter afhangen van de concrete omstandigheden. Tip. Werken voor meerdere ziekenhuizen zou kunnen helpen.

Opvatting staatssecretaris. De staatssecretaris van Financiën heeft over het ondernemerschap eerder opgemerkt dat het voor de medisch specialist van essentieel belang is dat deze een zelfstandig declaratierecht heeft en dat hij het daaraan verbonden debiteurenrisico loopt.

Conclusie. Een medisch specialist kan de fiscale voordelen van het ondernemerschap ook ná 2014 behouden. Hij moet dan voldoen aan de eisen die de wet en de fiscale rechtspraak aan iedere ondernemer stelt. Van essentieel belang is verder dat de medisch specialist een zelfstandig declaratierecht heeft én een debiteurenrisico loopt. Ook kan werken voor meerdere ziekenhuizen helpen.

De garantie op ondernemerschap zoals deze nu bestaat voor medisch specialis­­ten gaat tot het verleden behoren. Belangrijke factoren om fiscaal ondernemer te blijven, zijn: zelfstandig declareren, debiteurenrisico lopen en meerdere opdrachtgevers hebben.
(Bron:  ondernemingsdatabank)
Updated: 20 oktober 2014 — 10:51