Niet alle afspraken gebruikelijkloonregeling in de BV per 2015 opgezegd

In tegenstelling tot wat staat vermeld in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2015, worden niet alle afspraken met inhoudingsplichtigen over de hoogte van het toe te passen loon voor DGA’s per 1 januari 2015 opgezegd. Afspraken waarbij een gebruikelijk loon gelijk aan of lager dan het standaardbedrag is afgesproken, worden niet collectief opgezegd. Dit blijkt uit de nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015.

De overige afspraken worden nog wel opgezegd. De wettelijk verplichte overgangsregeling zal vervallen. Dat wordt geregeld in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015, die op korte termijn naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. Voor afspraken die worden opgezegd mag de inhoudingsplichtige deze afspraak blijven toepassen mits het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon in 2014 en de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Een nieuwe afspraak is pas nodig wanneer de inspecteur of de inhoudingsplichtige contact opneemt voor het maken van een nieuwe afspraak of wanneer de geldigheidsduur van de oorspronkelijke afspraak verlopen is.

(Bron: Taxence)g

Updated: 24 oktober 2014 — 08:35