Alimentatie inhouden wegens einde aftrek?

‘Mag mijn ex-partner vanaf 1 januari 2015 zomaar 200 euro per maand van de kinderalimentatie inhouden, omdat hij die niet meer fiscaal kan aftrekken?’

Antwoord:

Nee, de alimentatieplichtige dient het bedrag te betalen dat door de rechtbank is vastgesteld en mag dit niet op eigen houtje verlagen. We zullen dit toelichten.

Afschaffing aftrek
Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om het levensonderhoud voor kinderen fiscaal af te trekken. Hierdoor moet een alimentatieplichtige in principe meer kinderalimentatie betalen dan voorheen, omdat de belastingdienst het forfaitaire bedrag niet meer terugbetaalt.

Vastgesteld bedrag
Dat betekent echter niet dat een alimentatieplichtige het forfaitaire bedrag mag inhouden op de kinderalimentatie die door de rechtbank is vastgesteld. Bij de berekening ervan door de rechtbank is echter rekening gehouden met het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is.

De alimentatieplichtige kan daarom wel de rechtbank verzoeken om op basis van gewijzigde omstandigheden het bedrag aan kinderalimentatie naar beneden te laten bijstellen. Dit is met name zinvol als het om een aanzienlijk forfaitair bedrag gaat en de kinderalimentatie nog een lange periode betaald dient te worden. Een herberekening kan uitwijzen hoe voordelig een dergelijk verzoek kan zijn.

LBIO
Indien een alimentatieplichtige toch overgaat tot het betalen van minder kinderalimentatie zonder toestemming van de alimentatiegerechtigde, dan kan het verschil via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een gerechtsdeurwaarder op de alimentatieplichtige verhaald worden. Hiervoor is wel nodig dat de kinderalimentatie door de rechtbank is vastgesteld.

(Bron: Jurofoon)

Updated: 8 januari 2015 — 08:35