dga en de inkomensafhankelijke zorgverzekeringswet

Ditmaal behandelen we het verloop van de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de dga met meerdere dienstbetrekkingen (in holding en werkmaatschappij) en een loon boven het maximum bijdrage-inkomen (€  51.976).

Sinds 2013 krijgen inhoudingsplichtigen geen teruggave meer van teveel ingehouden Zvw-bijdrage als sprake is van werknemers met meerdere dienstbetrekkingen en een loon boven het maximum bijdrage-inkomen. Het is echter een misverstand dat dit ook voor de dga geldt. De teveel ingehouden Zvw-bijdrage voor de dga wordt wel gerestitueerd.

Er is echter een manier om al vooraf rekening te houden met het maximum bijdrage-inkomen, namelijk door toepassing van de doorbetaald loonregeling. Bij toepassing van die regeling verloont de holding de salarissen uit zowel de holding als de werkmaatschappij. De doorbetaaldloonregeling kan dan worden toegepast voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen én de bijdrage Zorgverzekeringwet (4,85 procent).

Als de dga niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen bij de holding maar wel bij de dochtermaatschappij, dan kan de doorbetaaldloonregeling ook worden toegepast. Dan zal de dochtermaatschappij echter wel de premies werknemersverzekeringen zelf moeten afdragen.

(Bron: Full Finance)