Maand: mei 2015

Vermogenstoets zowel bij afname als toevoeging FOR in één jaar

Ondernemer X had per 1 januari 2011 een oudedagsreserve (FOR) van € 11.811. Het ondernemingsvermogen bij het einde van 2011 bedroeg € 16.463. De winst over 2011 bedroeg € 139.718. X betaalde in 2011 € 11.803 aan lijfrentepremies. In zijn aangifte IB 2011 nam hij deze premies in aanmerking bij de regel “premies afw. Oudedagsreserve/stakingswinst” […]

Afroommethode onjuist omdat dit tot onredelijke en willekeurig heffing leidde

BV X verleende diensten op het gebied van communicatiemanagement. A was DGA van BV X en ook de enige werknemer. De inspecteur legde na een boekenonderzoek naheffingsaanslagen loonheffingen op aan BV X over 2007, 2009 en 2010. Hij stelde het gebruikelijk loon van A op basis van de afroommethode vast op respectievelijk € 85.000 voor […]

Duitse wetgeving van toepassing bij verrichten mini-job in Duitsland

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Duitse wetgeving van toepassing is op Nederlanders die mini-jobs in Duitsland uitoefenen. Dit geldt zowel gedurende de dagen waarop de werkzaamheden worden verricht als gedurende de dagen waarop dat niet gebeurt. Mevrouw Franzen, mevrouw Giesen en de heer Van den Berg hebben de Nederlandse nationaliteit en wonen […]

5 factoren die meespelen bij je uurloon

  Als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) voer je straks opdrachten uit voor uiteenlopende klanten of opdrachtgevers. Niet iedere klus is hetzelfde: het is onder meer afhankelijk van je functie, sector en het type opdrachtgever hoeveel geld je voor een opdracht kunt vragen. Maar hoe bepaal je nou het juiste tarief? Dat lees je hier: 5 factoren die meespelen bij je uurloon. 1. […]

Ondernemer en echtscheiding: Stamrecht valt niet onder pensioendefinitie

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden valt een stamrechtverplichting niet onder de limitatieve opsomming in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Wel kan uit andere afspraken, zoals een bepaling in de huwelijkse voorwaarden, blijken dat de stamrechtverplichting verrekend moet worden. Van een echtpaar, dat op huwelijkse voorwaarden was gehuwd, wordt op 2 november 2011 de echtscheiding uitgesproken. De […]

contractsovername: vergeet de wederpartij niet

TIP Zorg dat altijd medewerking van de wederpartij is verkregen ingeval van een contractsovername. Indien een rechtsverhouding met een wederpartij aan een derde wordt overgedragen, is medewerking van de wederpartij een wettelijk vereiste. VOORAF Door middel van contractsovername wordt de gehele rechtsverhouding tot de wederpartij, met inbegrip van alle nevenrechten, nevenverplichtingen en wilsrechten aan de […]