Organisatieadviseur die WWB-aanvragen behandelt, heeft geen recht op VAR-WUO

Rechtbank Den Haag oordeelt dat organisatieadviseur X niet aannemelijk maakt dat er sprake is van voldoende zelfstandigheid ten opzichte van zijn opdrachtgevers. De inspecteur heeft de VAR-WUO dan ook terecht gewijzigd in een VAR-loon.

X behandelt aanvragen in het kader van de WWB. In verband met deze werkzaamheden staat hij sinds 2012 als organisatieadviseur ingeschreven in het handelsregister. Voordat X een aanvraag kan afdoen moet hij deze ter beoordeling voorleggen aan een kwaliteitsmedewerker van de gemeente. Naar aanleiding van een onderzoek wijzigt de inspecteur de afgegeven VAR-WUO in een VAR-loon.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat er sprake is van voldoende zelfstandigheid ten opzichte van zijn opdrachtgevers. De rechtbank overweegt hierbij dat X, voordat hij een aanvraag in het kader van de WWB kan afdoen, deze aanvraag eerst ter beoordeling moet voorleggen aan een kwaliteitsmedewerker van de gemeente. Volgens de rechtbank voert X zijn werkzaamheden dan niet uit voor eigen rekening en risico. Ook wijst de rechtbank er nog op dat in de contracten die X met enkele intermediairs heeft gesloten, is opgenomen dat X gedurende een bepaalde periode geen zaken met de gemeentes mag doen zonder tussenkomst van die intermediairs. Het gelijk is aan de inspecteur.

(Bron: Taxlive)

Updated: 21 juli 2015 — 07:22