Maand: juli 2015

Vereniging van effectenbezitters kreeg geen BTW-aftrek voor juridische acties

Vereniging X behartigde de belangen van effectenbezitters en bevorderde effectenbezit. Zij voerde in dat kader ook collectieve juridische acties tegen bedrijven die volgens haar schade hadden toegebracht aan de belangen van beleggers. Wanneer een juridische actie uitmondde in een schikking met het desbetreffende bedrijf, ontvingen de beleggers (door tussenkomst van X) een compensatie van dat […]

Termijn voor toetreding tot vrijwillige AOV van het UWV van 13 naar 26 weken

Net voor het zomerreces is gisteren in de Tweede Kamer een motie aangenomen die tot doel heeft dat meer startende ondernemers zich gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De strekking van de motie is dat de termijn waarbinnen startende ondernemers kunnen kiezen voor de vrijwillige verzekering van het UWV wordt verdubbeld van 13 naar ‘minstens’ 26 weken. De […]

De toerekening van fiscale missers aan de rechtspersoon

Het strafrecht heeft een toenemende invloed op de reikwijdte van het fiscale boeterecht. Die ontwikkeling gaat niet zo ver dat de strafrechtelijke regels en beginselen onverkort van toepassing zijn op een fiscale (vergrijp)boete. Wel zoekt de Belastingkamer van de Hoge Raad aansluiting bij het strafrecht voor de uitleg van het punitieve bestuursrecht. Het streven naar […]

Met aankondiging van correctie was voldaan aan kenbaarheidseis 30%-fictie

X was eigenares van een bedrijfspand dat zij verhuurde aan de BV waarvan haar echtgenoot alle aandelen in handen had. In haar aangiften IB 2008 en 2009 nam zij dit pand op in box III, maar naar aanleiding van een boekenonderzoek bij de BV stelde de inspecteur dat het bedrijfspand in box I viel en […]

Niet altijd aftrek hypotheekrente voor buitenlands belastingplichtige

Volgens het Europees Hof van Justitie mag Nederland de aftrek van hypotheekrente weigeren als een buitenlands belastingplichtige het merendeel van zijn inkomen in een jaar buiten Nederland heeft verdiend. De Hoge Raad had het Europese Hof de prejudiciële vraag gesteld of een buitenlands belastingplichtige recht heeft op aftrek van negatieve kosten uit eigen woning als […]

nspecteur mag geen PVV op buitenlands inkomen heffen door geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat van X in 2011 alleen premie Anw over de maand december 2011 kan worden geheven. De rechtbank honoreert namelijk het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. X ontvangt sinds december 2011 een AOW-uitkering. Tevens ontvangt hij in 2010 en 2011 Duitse rente. In geschil is de premieplicht voor de volksverzekeringen en de […]

Drempelbedrag afstandsverkopen niet overschreden: plaats waar verzending aanvangt is plaats van levering

De Hoge Raad oordeelt dat, totdat het drempelbedrag wordt overschreden, de plaats van levering bij afstandsverkopen wordt bepaald door de hoofdregel van art. 5 lid 1 onderdeel a Wet OB 1968. Nu het drempelbedrag niet is overschreden is art. 5a lid 1 Wet OB 1968 niet van toepassing op de afstandsverkopen. X bv handelt vanuit […]

Betalingen van inlener aan Belastingdienst verminderen aansprakelijkstelling niet

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de betalingen die aan de Belastingdienst zijn verricht onder de vermelding van “bet.reg” (betalingsregeling) en het fiscale nummer van de inlener terecht zijn afgeboekt op de oudste openstaande aanslagen. Belanghebbende, X bv, exploiteert een onderhoudsbedrijf en maakt gebruik van personeel van een schildersbedrijf. Dit bedrijf heeft over […]

Inschrijven in het Handelsregister: zo doe je dat.

Iedere rechtspersoon of onderneming in Nederland moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Wat komt er zoal kijken bij deze registratie: welke zaken kun je zelf regelen en waarmee moet je op dit vlak rekening houden? In deze checklist lees je alles over registratie bij de KvK: inschrijven in het Handelsregister, […]

BV bij verhuur van buurpand van pa slechts doorgeefluik: geen tbs-regeling

Vader Z was eigenaar van en woonde in een twee-onder-een-kap-woning. Z bezat via zijn holding-BV C de helft van de aandelen in beleggings-BV B. Zoon X en zijn broer hadden ieder één preferent aandeel in BV C. De rest van de aandelen was in handen van Z. In 2001 kocht BV C de buurwoning onder […]